Yrke specialiserad säljare, optik

Specialiserade säljare (optik) säljer glasögon i specialiserade butiker.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • E-handelssystem

  Grundläggande digital arkitektur och kommersiella transaktioner för handel med produkter eller tjänster via internet, e-post, mobila enheter, sociala medier, o.s.v.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Ansiktsformer och anletsdrag

  Kunskap om ansiktets typologi och form för att ge råd till kunder om vilka glasögon som passar dem.

Färdigheter

 • Hantera återbetalningar

  Lösa kundförfrågningar om returer, utbyte av varor, återbetalningar eller fakturaändringar. Följa organisationens riktlinjer för processerna.

 • Sälja optiska produkter

  Sälja glasögon och solglasögon, kontaktlinser, binokulära enheter, rengöringssatser och andra ögonrelaterade produkter i enlighet med kundens optiska behov vad gäller exempelvis olika slipningar av glasögon.

 • Fylla på hyllor

  Fyll på hyllor med varor som ska säljas.

 • Beställa optikrelaterade produkter

  Beställa utrustning och material inom optik med hänsyn till varornas pris, kvalitet och ändamålsenlighet.

 • Hålla butiken ren

  Hålla butiken ren och i ordning genom dammsugning och tvätt med golvmopp.

 • Ta emot produktbeställningar

  Registrera beställningar av varor som för närvarande inte är tillgängliga.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Handlägga begäran om sjukförsäkring

  Kontakta patientens sjukförsäkringsbolag och skicka in lämpliga blanketter med information om patienten och behandlingen.

 • Planera eftermarknadsåtgärder

  Komma överens med kunden om leverans, utformning och frakt av varor samt vidta lämpliga åtgärder för att se till att varorna levereras.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Rekommendera personanpassade optiska produkter till kunder

  Rekommendera och ge råd om kundspecifika glasögon, kontaktlinser och andra optiska produkter.

 • Följa ordination för glasögon eller linser

  Tolka och samordna ramar och ögonmätningar i enlighet med kundens optiska ordinationer.

 • Utföra en aktiv försäljning

  Lägga fram tankar och idéer på ett kraftfullt och övertygande sätt för att intressera kunder för nya produkter och kampanjer. Övertyga kunderna om att en produkt eller tjänst kommer att tillgodose deras behov.

 • Förhindra snatteri

  Identifiera snattare och metoder som snattare använder när de försöker stjäla varor. Införa strategier och rutiner som förebygger snatteri.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Demonstrera produkter

  Visa hur en produkt ska användas på ett korrekt och säkert sätt, ge kunderna information om produktens viktigaste egenskaper och fördelar, förklara drift, korrekt användning och underhåll. Övertala potentiella kunder att köpa föremål.

 • Organisera produktskyltning

  Organisera varor på ett attraktivt och säkert sätt. Ställa upp en disk eller annat visningsområde för demonstrationer för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Organisera och underhålla montrar för visning av varor. Skapa och montera försäljnings- och visningsmontrar för försäljningsprocessen.

 • Råda kunder om hantering av optiska produkter

  Ge råd till kunder om hur de bör använda och skydda optiska produkter, t.ex. glasögon, som de har köpt.

 • Ge kunder råd om val av produkt

  Tillhandahålla lämpliga råd och hjälpa kunderna att hitta exakt de varor och tjänster som de söker. Diskutera urval och tillgång på produkter.

 • Organisera lagringsutrymmen

  Organisera innehållet i ett lagringsutrymme för att förbättra effektiviteten med avseende på inflöde och utflöde av de lagrade produkterna.

 • Förbereda produkter

  Montera och förbereda varor och demonstrera deras funktioner för kunderna.

 • Sköta en kassaapparat

  Registrera och hantera kontanttransaktioner med hjälp av en kassaapparat.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Undersöka varor

  Kontrollera att saluförda artiklar är korrekt prissatta och presenteras på ett korrekt sätt samt att de fungerar som annonserat.

 • Utfärda försäljningsfakturor

  Ta fram fakturor över sålda varor eller tjänster innehållande styckpriser, summa och villkor. Slutföra orderbehandlingen av mottagna order via telefon, fax och internet och beräkna hur mycket kunden till slut ska betala.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

Source: Sisyphus ODB