Yrke specialiserad säljare, sällskapsdjur och djurmat

Specialiserade säljare (sällskapsdjur och djurmat) säljer sällskapsdjur, foder till sällskapsdjur, tillbehör, vårdprodukter och tillhörande tjänster i specialiserade butiker.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Utfodring

  Aspekter av hur olika djurarter utfodras och ges vatten. Olika typer av djurfoder, kvalitetskriterier för foder och metoder för att utfodra och ge vatten till djur.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • E-handelssystem

  Grundläggande digital arkitektur och kommersiella transaktioner för handel med produkter eller tjänster via internet, e-post, mobila enheter, sociala medier, o.s.v.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

Färdigheter

 • Hålla butiken ren

  Hålla butiken ren och i ordning genom dammsugning och tvätt med golvmopp.

 • Utfärda försäljningsfakturor

  Ta fram fakturor över sålda varor eller tjänster innehållande styckpriser, summa och villkor. Slutföra orderbehandlingen av mottagna order via telefon, fax och internet och beräkna hur mycket kunden till slut ska betala.

 • Demonstrera produkter

  Visa hur en produkt ska användas på ett korrekt och säkert sätt, ge kunderna information om produktens viktigaste egenskaper och fördelar, förklara drift, korrekt användning och underhåll. Övertala potentiella kunder att köpa föremål.

 • Förhindra snatteri

  Identifiera snattare och metoder som snattare använder när de försöker stjäla varor. Införa strategier och rutiner som förebygger snatteri.

 • Sköta en kassaapparat

  Registrera och hantera kontanttransaktioner med hjälp av en kassaapparat.

 • Organisera produktskyltning

  Organisera varor på ett attraktivt och säkert sätt. Ställa upp en disk eller annat visningsområde för demonstrationer för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Organisera och underhålla montrar för visning av varor. Skapa och montera försäljnings- och visningsmontrar för försäljningsprocessen.

 • Råda kunder om användning av omvårdnadsprodukter för sällskapsdjur

  Ge råd om grundläggande vård, till exempel kosttillskott och vitaminer, som kan användas på olika typer av sällskapsdjur.

 • Planera eftermarknadsåtgärder

  Komma överens med kunden om leverans, utformning och frakt av varor samt vidta lämpliga åtgärder för att se till att varorna levereras.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Sälja tillbehör till sällskapsdjur

  Sälja av tillbehör till sällskapsdjur, t.ex. kläder, leksaker osv. Informera kunder om alla produkter som finns i lager.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Förbereda produkter

  Montera och förbereda varor och demonstrera deras funktioner för kunderna.

 • Ge kunder råd om val av produkt

  Tillhandahålla lämpliga råd och hjälpa kunderna att hitta exakt de varor och tjänster som de söker. Diskutera urval och tillgång på produkter.

 • Råda kunder om omvårdnad av sällskapsdjur

  Ge information till kunder om utfodring och omvårdnad av sällskapsdjur, lämpliga foderval, vaccinationsbehov osv.

 • Hantera återbetalningar

  Lösa kundförfrågningar om returer, utbyte av varor, återbetalningar eller fakturaändringar. Följa organisationens riktlinjer för processerna.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Förklara hur utrustning för sällskapsdjur ska användas

  Förklara hur man korrekt använder och underhåller utrustning för sällskapsdjur såsom fågelburar och akvarier.

 • Ge råd om träning av sällskapsdjur

  Ge kunder lämpliga råd om träning av sällskapsdjur såsom katter och hundar; förklara träningsförfaranden och användning av redskap.

 • Rekommendera val av mat till sällskapsdjur

  Rekommendera och ge råd till kunder om olika typer av sällskapsdjurfoder i butiken.

 • Registrera sällskapsdjur

  Genomföra alla förfaranden och färdigställa all dokumentation som krävs för att officiellt registrera sällskapsdjur i en butik för försäljning.

 • Organisera lagringsutrymmen

  Organisera innehållet i ett lagringsutrymme för att förbättra effektiviteten med avseende på inflöde och utflöde av de lagrade produkterna.

 • Undersöka varor

  Kontrollera att saluförda artiklar är korrekt prissatta och presenteras på ett korrekt sätt samt att de fungerar som annonserat.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Fylla på hyllor

  Fyll på hyllor med varor som ska säljas.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Utföra en aktiv försäljning

  Lägga fram tankar och idéer på ett kraftfullt och övertygande sätt för att intressera kunder för nya produkter och kampanjer. Övertyga kunderna om att en produkt eller tjänst kommer att tillgodose deras behov.

 • Ta hand om levande sällskapsdjur i butiken

  Sköta levande sällskapsdjur i butiken. Sköta deras transport-, livsmedels-, vård- och levnadsvillkor innan de säljs.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Ta emot produktbeställningar

  Registrera beställningar av varor som för närvarande inte är tillgängliga.

Source: Sisyphus ODB