Yrke specialist, geografiska informationssystem

Specialister på geografiska informationssystem använder specialiserade datorsystem, tekniska åtgärder och geologiska koncept för att omvandla markinformation och geografisk och geospatial information till visuellt detaljerade digitala kartor och geomodeller över en reservoar. De omvandlar teknisk information såsom marktäthet och -egenskaper till digitala representationer för ingenjörer, regeringar och intressenter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kartografi

  Vetenskap som omfattar tolkning av element som beskrivs i kartor, dess relaterade mått och tekniska specifikationer. 

 • Geografi

  Den vetenskapliga disciplin som behandlar studien av jordens markområden, fenomen, egenskaper och invånare. Syftet med detta fält är att förstå jordens naturliga och framkallade komplexitet.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Geologisk kartläggning

  Den teknik som används för att skapa kartor som tydligt illustrerar de geologiska egenskaperna och bergskikten i ett område som kan vara till nytta för gruvprojekt och geologiska undersökningar.

 • Geomatik

  Den vetenskapliga disciplin som avser insamling, lagring och bearbetning av geografisk information.

 • Lantmäteri

  Tekniken för bestämning av den markbundna eller tredimensionella positionen av punkter samt avstånd och vinklar mellan dem.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

Färdigheter

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Bearbeta insamlade undersökningsdata

  Analysera och tolka data från undersökningar som erhållits från en mängd olika källor, t.ex. satellitundersökningar, flygfotografering och lasermätsystem.

 • Göra lantmäteriberäkningar

  Utföra beräkningar och samla in tekniska data för att fastställa korrigeringar för jordens rundning, traversjusteringar och slutna traverser, planmätningar, azimut, markörplaceringar osv.

 • Sammanställa data från geografiska informationssystem

  Samla och organisera GIS-data från källor så som databaser och kartor.

 • Tillämpa digital kartläggning

  Göra kartor genom att formatera sammanställda data till en virtuell bild som ger en exakt bild av ett visst område.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Samla in kartläggningsdata

  Samla in och arkivera kartläggningsresurser och kartläggningsdata.

 • Utarbeta rapporter för geografiska informationssystem

  Använda relevanta geografiska informationssystem för att utarbeta rapporter och kartor som bygger på geospatial information med hjälp av GIS-program.

 • Utarbeta tematiska kartor

  Använda olika metoder, t.ex. koropletkartor och dasymetriska kartor, för att med hjälp av programvara utarbeta tematiska kartor som bygger på geospatial information.

 • Använda geografiska informationssystem

  Arbete med datasystem som t.ex. geografiska informationssystem (GIS).

Source: Sisyphus ODB