Yrke spelutvecklare för spel, vadslagning och lotteri

Spelutvecklare för spel, vadslagning och lotteri skapar, utvecklar och producerar innehåll för nya lotterier och liknande spel för en stor publik.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Spelregler

  Uppsättning principer och regler för ett spel.

 • Id Tech

  En spelmotor och en programvaruram bestående av integrerade utvecklingsmiljöer och specialiserade designverktyg utformade för snabb iteration av användarhärledda dataspel.

 • CryEngine

  Spelmotorn CryEngine är en programvaruram som består av integrerade utvecklingsmiljöer och specialiserade projekteringsverktyg för snabb iteration av datorproducerade dataspel.

 • Unreal Engine

  Spelmotorn Unreal Engine, vilket är ett programvaruramverk bestående av integrerade utvecklingsmiljöer och specialiserade designverktyg, utformade för snabb iteration av användarhärledda dataspel.

 • Föreskrifter för spelverksamhet

  Rättsliga krav, regler och begränsningar för spel- och vadslagningsverksamhet.

 • Unity (system för skapande av digitala spel)

  Spelmotorn Unity är ett programvaruramverk som består av integrerade utvecklingsmiljöer och specialiserade designverktyg, utformade för iteration av användarhärledda dataspel.

 • System för skapande av digitala spel

  Integrerade utvecklingsmiljöer och specialiserade designverktyg, utformade för snabb iteration av användarhärledda datorspel.

 • Spelarlogik

  Strategier och logik som används av lotteri-, vadslagnings- och spelutövare.

 • Source (system för skapande av digitala spel)

  Spelmotorn Source är ett programvaruramverk som består av integrerade utvecklingsmiljöer och specialiserade designverktyg, utformade för iteration av användarhärledda dataspel.

 • Frostbite (system för skapande av digitala spel)

  Spelmotorn Frostbite är ett programvaruramverk som består av integrerade utvecklingsmiljöer och specialiserade designverktyg, utformade för iteration av användarhärledda dataspel.

Färdigheter

 • Hantera spelmaskiner

  Bekräfta och hälsa på alla kunder som kommer till spelbordet. Var helt insatt i reglerna och företagsrutinerna för alla spel på casinot. Ge tydliga och säkra kommentarer under alla spel och behåll den nödvändiga nivån av säkerhet vid bordet och se till att bordsinspektören meddelas eventuella problem. Kontrollera spelen genom att anpassa tempot efter volymen av marker samt kundernas och verksamhetens behov. Uppvisa medvetenhet om kunder och deras spelsätt, svara på deras förfrågningar där det är lämpligt. Förklara spelens regler fullständigt för kunderna, kunna identifiera när kunderna behöver hjälp och ge hjälp på ett positivt sätt.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Lösa spelproblem med digitala medel

  Använda IKT-resurser, -verktyg och -kompetens för att lösa problem inom spel, vadslagning och lotterier, t.ex. problem i spelens funktion.

 • Utveckla hasardspel

  Utveckla nya hasard-, vadhållnings- och lotterispel eller kombinera befintliga spel för att skapa ett nytt.

 • Tillämpa spelpsykologi

  Använda mänskliga psykologiska principer för att utforma strategier för att skapa lockande spel.

 • Utveckla virtuell spelmotor

  Skapa en virtuell programvaruram som sammanfattar detaljer av utförandet av vanliga spelrelaterade uppgifter.

 • Använda specialiserad programvara för design

  Utveckling av ny design för att hantera specialiserad programvara.

 • Skapa hasardspelkoncept

  Framställa koncept som ska användas för att skapa hasardspel, vadslagning och lotteri.

 • Följa etiska uppförandekoder för spel

  Följa de regler och etiska regler som används för hasardspel, vadslagning och lotterier. Hålla aktörernas underhållning i minnet.

Source: Sisyphus ODB