Yrke spolare, textilindustri

Spolare (textilindustri) sköter maskiner som spolar snören, garn, rep eller trådar på rullar eller spolar. De hanterar material, förbereder dem för bearbetning och använder spolmaskiner för detta ändamål. De utför även rutinmässigt underhåll av maskinen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Strängtyper

  Vibrerande element som genererar ljud i stränginstrument. De kan delas in i två kategorier, nämligen dekorativa och lindade strängar, och de kan göras av olika material, till exempel stål, tarmar, silke eller nylon. Lindningsmaterial inbegriper aluminium, kromstål, silver, guld och koppar.

 • Surrning

  Processen för att knyta samman flera föremål, till exempel stolpar, med hjälp av linor, trådar eller band, ofta för att säkra eller skapa en stel konstruktion såsom ett bord, ett trädhus eller en latrin. Olika typer av fastsurrning inkluderar fyrkantig surrning, rund surrning och diagonal surrning.

 • Rephantering

  Rephantering som avser knytning och skarvning.

 • Gängtyper

  Typer av gängor, som t.ex. unified-gänga, metrisk gänga, fyrkantig gänga, ACME-gänga, tandad gänga och deras egenskaper och användningsområden. 

Färdigheter

 • Justera trådspänning

  Justera spänningen på tråden som ska lindas. Se till att tråden varken är så lös att den orsakar ojämnhet hos arbetsstycket eller så snäv att tråden deformeras eller trådförhållandet blir otillfredsställande.

 • Sköta spinnmaskiner

  Använda spinnmaskiner för att bevara effektiviteten och produktiviteten på hög nivå.

 • Beräkna garnnummer

  Kunna mäta garnlängd och garnvikt för att bedöma finheten hos stapelfiber, luntor av stapelfiber och garn med olika mätsystem. Även kunna konvertera till de olika numreringssystemen, t.ex. tex, Nm, Ne och denier.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Organisera kablar

  Fästa ledningsmärken och kabeletiketter för att identifiera och organisera kablar. Använda buntband eller kabelremmar för bunta ihop kablarna.

 • Ställa in drifthastigheten för tillverkningsmaskiner

  Fastställa hastigheten vid vilken en tillverkningsmaskin ska arbeta för att uppnå erforderlig produktionskapacitet i tillverkningsprocesser.

 • Spola garn på bobiner

  Spola garn på bobiner eller spolar med hjälp av ändamålsenlig utrustning för processen.

 • Sköta spolmaskiner

  Förbereda, använda och underhålla spolmaskiner för att packa upp garn eller band av alla slag på spolar, rullar och bobiner.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Skära fibrer

  Skära fibrer på ett upprullat fiberarbetsstycke för att frigöra arbetsstycket.

Source: Sisyphus ODB