Yrke språkingenjör

Språkingenjörer arbetar inom datavetenskap, och mer specifikt med behandling av naturliga språk. De syftar till att överbrygga klyftan när det gäller översättning mellan korrekta översättningar från människor till maskindrivna översättare. De översätter texter, jämför och kartlägger översättningarna och förbättrar språkegenskaperna för översättningar genom programmering och kod.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Uppgiftsalgoritm

  Tekniken för att omvandla ostrukturerade beskrivningar av en process till en stegvis sekvens av åtgärder med ett begränsat antal steg.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Moderna språk

  Alla mänskliga språk som fortfarande används aktivt i dag.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Datalingvistik

  Datavetenskap som sysslar med modellering av naturliga språk till data- och programmeringsspråk.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Principer för artificiell intelligens

  Begreppet artificiell intelligens, tillämpade principer, arkitekturer och system, som t.ex. intelligenta agenter, multiagentsystem, expertsystem, regelbaserade system, neuronnät, ontologier och kognitionsteorier.

 • Maskinöversättning

  Datorområdet som undersöker hur programvara kan användas för att översätta text eller tal från ett språk till ett annat.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Algoritmer

  Oberoende uppsättningar operationssteg som utför beräkningar, databehandling och automatiserad behandling, vanligtvis för att lösa problem.

 • Språkteknologi

  Den teknik som gör det möjligt för IKT-utrustning att förstå och interagera med användare med hjälp av ett mänskligt språk.

Färdigheter

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Leda ingenjörsprojekt

  Leda ingenjörsprojekt, budget, tidsfrister och personalresurser samt planera scheman och teknisk verksamhet som är relevant för projektet.

 • Följa kvalitetsstandarder för översättning

  Uppfylla överenskomna standarder såsom Europastandard EN 15038 och ISO 17100 för att säkerställa att kraven på leverantörer av språktjänster uppfylls och för att garantera enhetlighet.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Utveckla trojaner

  Utforma och testa programvara i en kontrollerad miljö för att identifiera och kontrollera fel eller svagheter i systemet.

 • Utföra IT-kodgranskning

  Inspektera och systematiskt granska datorkällkod för att identifiera fel i något av utvecklingsstegen och förbättra programvarans övergripande kvalitet.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Tolka tekniska krav

  Analysera, förstå och tillämpa den angivna informationen om tekniska villkor.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Bedöma översättningsteknik

  Använda teknik för översättning och ge synpunkter på hur tekniken fungerar för definierade ändamål.

Source: Sisyphus ODB