Yrke stationär väktare

Stationära väktare kontrollerar in- och utpassering till byggnader, lager eller andra lokaler för att förhindra att obehöriga personer tar sig in och för att undvika oönskade incidenter. De förebygger och fastställer stöld av företagsegendom, utreder misstänkta aktiviteter och upprättar rapporter. Stationära väktare kan även bistå anställda eller besökare med förfrågningar eller vägvisning. De använder handhållna radiosändare för kommunikation och drift av alarmsystem och datorer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kontrollmetoder

  Förfaranden som används i utredningsändamål, som övervakning via fysiska och elektroniska metoder, förhör av vittnen, insamling av föremål och uppgifter för bedömning och analys samt fysisk och elektronisk forskning i syfte att samla in uppgifter.

 • Olagliga ämnen

  Förbjudna ämnen som inte kan transporteras från ett område till ett annat, eller transporteras av en enskild person, samt dessa ämnens egenskaper och hanteringsvillkor.

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

Färdigheter

 • Arbeta i skift

  Arbeta i roterande skift, där målet är att upprätthålla en tjänste- eller produktionslinje som löper dygnet runt varje vecka.

 • Föra register över händelserapporter

  Ha ett system för registrering av uppgifter om ovanliga händelser som inträffar på anläggningen, t.ex. arbetsrelaterade skador.

 • Utföra säkerhetskontroller

  Övervaka och inspektera individers väskor eller personliga föremål för att säkerställa att individerna inte utgör något hot och att de beter sig enligt lagar och förordningar.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Sköta styrsystem

  Använda styrsystem för att styra olika mekanismer som automatiska spärrar eller maskiner.

 • Genomföra säkerhetskontroller

  Övervaka rörelsen av människor genom säkerhetskontroller och tillse lugn och effektiv behandling av personer samt inspektera bagage och handbagage enligt kontrollrutiner.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

 • Hantera stöldskydd

  Arbeta stöld- och rånförebyggande, hantera övervakningsutrustning och vidta säkerhetsåtgärder vid behov.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • övervaka åtkomst för gäster

  Övervaka åtkomst för gäster samt se till att gästernas behov tillgodoses och att säkerheten upprätthålls i alla situationer.

 • Kontrollera officiella handlingar

  Kontrollera en persons officiella handlingar, t.ex. körkort och ID-kort, för att se till att lagstiftning efterlevs samt för att identifiera och bedöma individer.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB