Yrke statsvetare

Statsvetare studerar politiskt beteende, verksamhet och system, bland annat de element som ingår i dessa. Deras forskning i området sträcker sig från olika politiska systems ursprung och utveckling till aktuella teman, till exempel beslutsprocesser, politiskt beteende, politiska trender, samhället och maktperspektiv. De ger råd till regeringar och institutionella organisationer om styrningsfrågor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Politiska ideologier

  Olika politiska ideologier som representerar en rad etiska idéer, principer, symboler, myter och doktriner, som följs av personer, grupper, klasser eller institutioner och ger en beskrivning av hur ett samhälle bör fungera.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Statsvetenskap

  Olika typer av politisk styrning, metoden för analys av politisk verksamhet och politiskt agerande samt teorin och praktiken bakom att påverka människor och förvärva styrning.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Offentlig politik

  Regeringens politiska aktiviteter, planer och avsikter gällande konkreta frågor under en mandatperiod.

 • Politik

  Metoder, processer och studier av hur människor kan influeras, hur man får kontroll över en gemenskap eller ett samhälle och maktfördelningen inom ett samhälle och mellan samhällen.

Färdigheter

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

Source: Sisyphus ODB