Yrke Statsvetare

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken civilförvaltning - nationellt

  • Diplomat
  • Högre regeringstjänsteman
  • Högre tjänsteman
  • Inspektör av statlig egendom
  • Inspektör, alla övriga
  • Lagstiftare
  • Policypersonal eller administrativ personal
  • Policyrådgivare
  • Tjänsteman på skattemyndighet
  • Tjänsteman, myndighetstillstånd

Source: Sisyphus ODB