Yrke stenkrossmaskinist

Stenkrossmaskinister hanterar och utför underhåll på hyvelmaskiner som används för bearbetning av stenblock och -plattor. De manipulerar sten och ser till att de erforderliga parametrarna överensstämmer med specifikationerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Typer av sten för bearbetning

  Olika typer av sten som bearbetas till byggmaterial av stenhuggare och andra stenbearbetare. Stenens mekaniska egenskaper såsom vikt, draghållfasthet och hållbarhet. Ekonomiska egenskaper såsom kostnader, transport och inköp.

 • Sågbladstyper

  Typer av skärblad som används för sågning, till exempel bandsågblad, kapsågblad, cirkelsågblad m.fl., tillverkade av verktygsstål, karbid, diamant eller annat material.

Färdigheter

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Inspektera stenytor

  Inspektera stenytan för att hitta eventuella ojämna områden.

 • Märka arbetsobjekt i sten

  Märka plan, linjer och punkter på ett arbetsstycke av sten för att visa var material kommer att avlägsnas.

 • Mäta en ytas jämnhet

  Mäta ett arbetsstyckes jämnhet efter att det har bearbetats genom att undersöka tecken på avvikelser från det önskade vinkelräta skicket.

 • Sköta polermaskin

  Sköta och övervaka polermaskinen som används för att forma och släta ut stenblock och stenplattor i enlighet med specifikationerna.

 • Hantera stenblock

  Manövrera stenblocken, placera dem i rätt läge i maskinbädden med elektriska lyftanordningar, träblock och kilar.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Förse maskin med lämpliga verktyg

  Förse maskinen med de verktyg och artiklar som behövs i en viss produktion.

 • Använda traditionella stenklyvningsmetoder

  Borra hål i en stor sten och lägga in pluggar och fjädrar. Slå på pluggarna upprepat tills en spricka framträder.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Förbereda sten för polering

  Förbereda sten för polering genom att blöta den med hjälp av vattenslang.

 • Styra klyvningshastighet

  Styra hastighet och djup av stenklyvning genom att manövrera spakar och vrida på hjul.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Skaffa undan avfall efter utskärning

  Skaffa undan eventuellt farligt avfall som uppstår i utskärningsprocessen, t.ex. spån, skrot och grader, sortera i enlighet med föreskrifterna och städa arbetsplatsen.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

Source: Sisyphus ODB