Yrke stenpolerare

Stenpolerare använder slip- och poleringsverktyg samt poleringsutrustning för att släta ut stenytor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitets- och tidscykeloptimering

  Den mest optimala växel- eller cykeltiden och övergripande kvalitet på ett verktyg eller en maskin.

 • Typer av sten för bearbetning

  Olika typer av sten som bearbetas till byggmaterial av stenhuggare och andra stenbearbetare. Stenens mekaniska egenskaper såsom vikt, draghållfasthet och hållbarhet. Ekonomiska egenskaper såsom kostnader, transport och inköp.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Personlig skyddsutrustning

  Typer av skyddsmaterial och skyddsutrustning för olika typer av arbetsuppgifter, till exempel allmän eller specialiserad städverksamhet.

Färdigheter

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Förbereda sten för polering

  Förbereda sten för polering genom att blöta den med hjälp av vattenslang.

 • Tvätta sten

  Med hjälp av vattenslang tvätta det stenflis som erhållits vid borrning.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Förse maskin med lämpliga verktyg

  Förse maskinen med de verktyg och artiklar som behövs i en viss produktion.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Använda polermedel

  Använda det angivna polermedlet, t.ex. smärgelpulver, och sprida det på stenen.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Inspektera stenytor

  Inspektera stenytan för att hitta eventuella ojämna områden.

 • Använda slip

  Använda särskilda slipar eller särskilda slutbearbetningsmetoder som lämpar sig för typen av sten eller arbetsstycke som används.

 • Polera stenytor

  Polera sten med hjälp av poleringsverktyg och polermaskiner för att få fram en len och skimrande produkt.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB