Yrke steriltekniker

Steriltekniker säkerställer dekontaminering av medicintekniska produkter i enlighet med strikta hygienrutiner. De monterar isär och ihop avancerad medicinsk utrustning, utför sterilisering, rengöring och ompackning för vidare bruk under övervakning och enligt beslut av läkare eller annan kvalificerad medicinsk personal.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Steriliseringstekniker

  Metoder och tekniker som används för att förstöra eller avlägsna mikroorganismer såsom virus och bakterier som kan förorena medicinska instrument eller de olika typer av material som förekommer inom hälso- och sjukvården.

 • Mikroskopteknik

  Mikroskopteknik, -funktioner och -begränsningar för att visualisera föremål som inte kan ses med blotta ögat.

 • Infektionskontroll

  Överföringsvägar och metoder för att förhindra spridning av vanliga och viktiga infektionsorganismer samt metoder för sterilisering och desinfektion av patogena organismer i förebyggandet av infektioner.

 • Dokumentation inom hälso- och sjukvård

  De skriftliga standarder som man använder inom hälso- och sjukvård för att dokumentera sin verksamhet.

 • Aseptisk teknik inom kirurgi

  Metoder för att hålla utrustning och ytor sterila för att förebygga infektioner inom sjukvården.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

Färdigheter

 • Använda teknisk utrustning för sterilisering

  Arbeta med teknisk utrustning och maskiner såsom ångsteriliseringsapparater för att rengöra och desinficera utrustning och enheter.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Använda mikroskop

  Använda ett mikroskop, ett instrument som används för att se föremål som är för små för blotta ögat.

 • Sterilisera medicinsk utrustning

  Desinficera och rengöra alla medicintekniska produkter och all utrustning som samlats in från operationssalar, avdelningar och andra enheter på ett sjukhus eller en klinik och kontrollera i ett mikroskop förekomsten av bakterier efter desinficering.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Sköta inrättningens infektionskontroll

  Genomföra en rad åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner, utarbeta och fastställa förfaranden och strategier för hälsa och säkerhet.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Delta vid läkemedelsinventering

  Medverka i inventering och säker förvaring av material samt upprepade beställningar.

 • Uppfylla krav om personlig hygien

  Upprätthålla felfri personlig hygien och ha välvårdat utseende.

 • Förpacka medicinsk utrustning efter sterilisering

  Montera ihop och förpacka steriliserad medicinsk utrustning och steriliserade medicintekniska produkter samt försegla och märka dem på korrekt sätt för vidare användning.

Source: Sisyphus ODB