Yrke strängsprutningsmaskinist

Strängsprutningsmaskinister förbereder, övervakar och utför underhåll på maskiner som värmer upp eller smälter råmaterial och som drar eller trycker det uppvärmda materialet genom en formad skiva till en kontinuerlig profil med ett visst tvärsnitt, t.ex. rör och folier. De kan även rengöra och underhålla utrustningen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Stansar

  Olika typer av stansar och deras egenskaper och användningsområden, de olika delarnas beståndsdelar (såsom block, stansplåt, hålstans osv.) och de typer av stansar som används i särskilda tillverkningsprocesser (till exempel varmpressnings-, dragnings-, omformnings- och skärningsstansar m.fl.).

 • Strängsprutning

  De olika processer som används för strängsprutning (framställande av föremål av tvärsnittstyp) inom metallbearbetning såsom direkt strängsprutning, indirekt strängsprutning, varmsträngsprutning, kallsträngsprutning m. fl.

Färdigheter

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • övervaka rörliga arbetsobjekt i en maskin

  Övervaka behandlingen av ett arbetsstycke i rörelse, t.ex. en bit metall eller trä som förs linjärt genom maskin för statisk tillverkning.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Byta ut stans

  Utvärdera om utbyte av en stans i en maskin är nödvändigt och vidta lämpliga åtgärder för att byta ut den, antingen manuellt (beroende på storlek, genom att använda ett manuellt lyftdon) eller mekaniskt.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB