Yrke studiefinansieringshandläggare

Studiefinansieringshandläggare hjälper studenter och utbildningsförvaltare vid hantering av terminsavgifter och studielån. De ger råd om och fastställer belopp och rätt till studielån, ger råd till studenter om tillgängliga lämpliga lån och har kontakt med externa källor, till exempel banker, för att underlätta förfarandet för studielån. De fattar professionella beslut om vilka studenter som kan komma i fråga för ekonomiskt stöd och kan även anordna möten med studenters föräldrar för att diskutera frågor och lösningar som rör ekonomiskt stöd.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

 • Program för studiestöd

  Olika finansiella stödtjänster som erbjuds till studerande av staten, privata organisationer eller respektive skola, t.ex. skatteförmåner, lån eller bidrag.

Färdigheter

 • Hjälpa till med låneansökningar

  Hjälpa kunder att fylla i och hantera sina låneansökningar genom att ge dem praktisk hjälp såsom tillhandahållande av relevant dokumentation och instruktioner om processen och annan rådgivning, t.ex. eventuella argument som de kan lägga fram till låneorganisationen för att erhålla lånet.

 • Tillhandahålla information om finansiella produkter

  Ge information till kunden eller klienten om finansiella produkter, finansmarknaden, försäkringar, lån och andra typer av finansiella data.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

 • Besluta om låneansökningar

  Beakta riskbedömningen och riskanalysen och genomföra den slutliga granskningen av låneansökan för att godkänna eller avslå ansökan och sätta igång de nödvändiga förfaranden som följer efter beslutet.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Tillhandahålla stöd till skolledningen

  Stödja förvaltningen av en utbildningsanstalt genom att direkt bistå i förvaltningsarbetet eller genom att tillhandahålla information och vägledning från ert sakområde i syfte att förenkla förvaltningsuppgifterna.

 • Förhandla fram låneavtal

  Förhandla med bankpersonal eller andra parter som fungerar som långivare i syfte att förhandla om räntesatser och andra aspekter av låneavtalet för att erhålla det mest förmånliga avtalet för låntagaren.

 • Informera om utbildningsfinansiering

  Ge information till föräldrar och studenter om terminsavgifter, studielån och finansiella stödtjänster.

 • Ge stöd vid finansiell beräkning

  Ge kolleger, kunder eller andra parter ekonomiskt stöd vid komplexa ärenden eller beräkningar.

Source: Sisyphus ODB