Yrke sufflör

Sufflörer hjälper skådespelare om de glömmer sina repliker eller missar att gå till rätt plats på scenen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Teaterteknik

  Förstå tekniker som bidrar till lyckat framförande av en pjäs.

Färdigheter

 • Repetera tillsammans med skådespelarkolleger

  Repetera repliker och agera tillsammans med skådespelarkolleger för att anpassas till varandra.

 • Memorera repliker

  Memorera rollen och replikerna i en föreställning eller sändning, oavsett om det rör sig om text, rörelser eller musik.

 • Anpassa sig till olika roller

  Anpassa sig till olika roller i en pjäs, t.ex. vad gäller skådespelarstil och -teknik samt estetik.

 • Memorera text

  Memorera en uppsättning textrader eller specifik information för att förmedla den korrekt till en målgrupp.

 • Analysera teatertext

  Förstå och analysera teatertext, inta en aktiv roll i tolkningen av det konstnärliga projektet och utföra grundlig research av textmaterial och dramaturgi.

 • Interagera med skådespelarkolleger

  Agera tillsammans med andra skådespelare. Förutse deras rörelser. Reagera på deras handlingar.

 • Läsa manus

  Läsa ett spelhäfte eller filmmanus, inte bara som litteratur utan för att identifiera handlingar, känslomässiga tillstånd, karaktärers utveckling, situationer, olika scenuppsättningar och platser osv.

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

 • Analysera egna prestationer

  Förstå, analysera och beskriva de egna prestationerna. Sätta in ditt arbete i ett sammanhang i fråga om stilar, trender, utvecklingar osv. Utvärdera ditt eget arbete vid repetitioner och föreställningar.

 • öva in en roll

  Öva in repliker och handlingar. Öva dem före inspelning för att hitta det bästa sättet att framföra dem.

 • Studera roller i manus

  Studera och repetera roller från manus; tolka, lära in och memorera repliker, stunttrick och regiinstruktioner.

 • Delta vid repetitioner

  Närvara vid repetitioner för att anpassa scenografi, kostymer, makeup, belysning, kamerauppställning osv.

 • Delta vid genomläsningar

  Närvara vid den organiserade läsningen av manus, där aktörerna, regissören, producenterna och manusförfattarna läser provet grundligt.

 • Tolka framförandekoncept i den kreativa processen

  Lära dig och studera en roll, i personliga och kollektiva studier och repetition, skapa ett framförande som tar hänsyn till föreställningskonceptet.

 • Deklamera

  Tala inför en publik med hjälp av rytm och talteknik. Se till att artikuleringen och röststyrkan är lämpliga för karaktären eller texten. Se till att du hörs utan att äventyra din hälsa; förebygga utmattning, rösttrötthet, andningsproblem och stämbandsproblem.

Source: Sisyphus ODB