Yrke svetsingenjör

Svetsingenjörer forskar om och utarbetar optimala effektiva svetsmetoder och projekterar motsvarande lika effektiv utrustning som hjälpmedel i svetsprocessen. De genomför även kvalitetskontroll och utvärderar inspektionsrutinerna för svetsverksamhet. Svetsingenjörer har avancerade kunskaper om och kritisk insikt i svetsteknik. De kan hantera mycket komplexa tekniska och yrkesmässiga verksamheter eller projekt med anknytning till svetstillämpningar, samtidigt som de tar ansvar för beslutsprocessen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Svetstekniker

  Olika metoder för att svetsa ihop delar av metall med hjälp av särskild utrustning, t.ex. svetsning med syrgasacetylen, gasmetallbågsvetsning och TIG-svetsning.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

Färdigheter

 • Utveckla nya svetstekniker

  Utforma och optimera nya tekniker för at svetsa samman metallstycken; utveckla en lösning på ett svetsproblem efter att ha genomfört utforskningar av problemet. Ta hänsyn till svetsmaterialets egenskaper och utrustningen.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Upptäcka defekter i metall

  Observera och identifiera olika typer av brister i metallarbetsstycken eller färdiga produkter. Identifiera det bästa sättet att åtgärda problemet, som kan ha orsakats av korrosion, rost, frakturer, läckor och andra tecken på slitage.

 • Inspektera svetsat material

  Kontrollera och säkerställa kvaliteten på svetsade metaller med hjälp av olika testtekniker.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Undersöka svetsningstekniker

  Använda ett brett nätverk för att informera dig om de olika tekniker som används för att svetsa metalldelar, deras egenskaper och tillämpningar.

 • Rita designskisser

  Ta fram grova skisser som hjälpmedel för att utforma och informera om designkoncept.

 • Använda gassvets

  Använda en skärbrännare som drivs av acetylensyrgas på ett säkert sätt för att svetsa ett arbetsstycke.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Säkerställa att rättsliga krav uppfylls

  Säkerställa att alla rättsliga krav uppfylls.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Utföra bågsvetsning

  Tillämpa och arbeta med olika tekniker inom bågsvetsning, till exempel metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning, pulverbågsvetsning, fluss-kärnad bågsvetsning m.m.

 • Använda svetsningsutrustning

  Använda svetsutrustning för att smälta och foga samman metall- eller stålstycken; använda skyddsglas under arbetets gång.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Välja tillsatsmetall

  Välja ut metall som passar bäst för sammanfogning av olika metaller, t.ex. zink, bly eller koppar, särskilt vid lödning eller hårdlödning.

 • Använda lödningsutrustning

  Använda lödningsutrustning för att smälta och sammanfoga olika delar av metall eller stål, t.ex. lödpistoler, lödlampor, gasdrivna lödkolvar osv.

Source: Sisyphus ODB