Yrke syntolk

Syntolkar beskriver vad som händer på skärmen eller scenen för blinda och synskadade så att de kan ta del av audiovisuella föreställningar, live-uppträdanden eller idrottsevenemang. De upprättar syntolkningsmanus för program och evenemang samt använder sin röst för att spela in dem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Audiovisuella produkter

  De olika typerna av audiovisuella produkter och deras krav, t.ex. dokumentärer, lågbudgetfilmer, tv-serier, grammofonskivor, cd-skivor och annat.

 • Noggrannhet

  Utföra uppgifter på ett samvetsgrant och effektivt sätt med hänsyn till uppgifternas alla aspekter, oavsett hur detaljerade de är.

 • Uttalsteknik

  Uttalsteknik för att på ett korrekt och förståeligt sätt uttala ord.

 • Audiovisuell utrustning

  Egenskaper och användning av olika verktyg som stimulerar syn- och ljudsinnen.

 • Medietyper

  Masskommunikation, såsom tv, tidningar och radio, som når och påverkar större delen av allmänheten.

 • Kommunikation vid hörselnedsättning

  Fonologiska, morfologiska och syntaktiska aspekter och egenskaper hos mänsklig kommunikation för personer med hörselnedsättning.

Färdigheter

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Skriva berättarkommentarer

  Skriva berättarkommentarer.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

 • Presentera i direktsändning

  Presentera politiska, ekonomiska, kulturella, sociala, internationella eller idrottsliga händelser i direktsändning, eller agera värd för ett direktsänt program.

 • Integrera innehåll i utdatamedia

  Sammanställa och integrera medie- och textinnehåll i online- och offlinesystem för publicering och distribution. Det kan exempelvis handla om webbplatser, plattformar, tillämpningsprogram och sociala medier.

 • Studera roller i manus

  Studera och repetera roller från manus; tolka, lära in och memorera repliker, stunttrick och regiinstruktioner.

 • Rapportera i realtid online

  Rapportera online i realtid eller realtidsblogga om viktiga händelser – ett växande arbetsområde, särskilt vid rikstäckande nyhetstidningar.

 • Skriva talspråk

  Skriva på ett sådant sätt att den upplästa texten verkar spontan, inte skriven i förväg. Förklara koncept och idéer på ett tydligt och enkelt sätt.

 • Samarbeta med kolleger

  Samarbeta med kolleger för att se till att insatserna genomförs på ett effektivt sätt.

 • Stödja personer med nedsatt hörsel

  Ledsaga personer med hörselnedsättning för att underlätta kommunikationen i olika situationer, såsom utbildning, arbete eller administration. Vid behov samla in information före träffar.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Synkronisera ljud med läpprörelser

  Synkronisera ljudinspelning med den ursprungliga skådespelarens läpprörelser.

Source: Sisyphus ODB