Yrke systemkonfigurator

Systemkonfiguratorer anpassar datasystem till organisationens och användarnas behov. De anpassar bassystemet och programvaran till kundens behov. De utför konfigurations- och skriptarbete samt säkrar kommunikation med användarna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • IT-infrastruktur

  Tillämpningar och komponenter för system, nätverk, hårdvara och programvara samt utrustning och processer som används för att utveckla, testa, leverera, övervaka, kontrollera eller stödja ICT-tjänster.

 • Användarkrav för IT-system

  Den process som är avsedd att matcha användarens och organisationens behov med systemkomponenter och systemtjänster, genom att beakta tillgänglig teknik och den teknik som krävs för att framkalla och specificera krav, utfråga användare för att fastställa symptom på problem och analysera symtom.

 • Analysmetoder för IT-prestanda

  De metoder som används för att analysera programvara, ICT-system och nätverksresultat som ger vägledning om bakomliggande orsaker till problem inom informationssystemen. Metoderna kan analysera resursflaskhalsar, tillämpningstider, väntetider och resultat.

 • Kognitiv psykologi

  Människans mentala processer som uppmärksamhetsförmåga, minne, språkanvändning, uppfattningsförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande.

 • Tjänsteorienterad modellering

  Principer och grunder för serviceinriktade modeller för företags- och mjukvarusystem, som gör det möjligt att utforma och specificera serviceinriktade affärssystem inom en rad arkitekturformer, till exempel företagsarkitektur och applikationsarkitektur.

Färdigheter

 • Samla in kundfeedback om program

  Samla in svar och analysera data från kunder för att identifiera förfrågningar eller problem i syfte att förbättra program och den allmänna kundtillfredsställelsen.

 • Utveckla automatiska migreringsmetoder

  Skapa automatisk överföring av IKT-information mellan olika typer av lagring, format och system för att personal ska slippa göra det manuellt.

 • Skapa ett flödesschema

  Skapa ett schema som illustrerar systematiska framsteg genom ett förfarande eller ett system med användning av anslutande linjer och en uppsättning symboler.

 • Integrera systemkomponenter

  Välja ut och använda integrationstekniker och -verktyg för att planera och genomföra integrering av maskin- och programvarumoduler och -komponenter i ett system. Tillämpa särskilda testmetoder för att säkerställa integriteten i samband med systemintegrering.

 • Replikera kunders problem med programvara

  Använda specialverktyg för att återskapa och analysera de förhållanden som orsakade den uppsättning av programvarutillstånd eller utfall som rapporterats av kunden i syfte att tillhandahålla lämpliga lösningar.

 • Tolka tekniska texter

  Läsa och förstå tekniska texter som ger information om hur man utför en uppgift, oftast förklarad steg för steg.

 • Analysera programvaruspecifikationer

  Bedöma specifikationerna för en programvara eller ett system som ska utvecklas genom att identifiera funktionella och icke-funktionella krav, begränsningar och möjliga fallstudier som illustrerar interaktionen mellan programvara och användare.

 • Migrera befintliga data

  Tillämpa migrations- och konverteringsmetoder på befintliga data för att överföra eller konvertera data mellan olika format, lagringsplatser eller datorsystem.

 • Konfigurera it-system

  Förbereda och anpassa ett IKT-system så att det uppfyller kraven under det inledande införandet och när nya affärsbehov uppstår.

Source: Sisyphus ODB