Yrke systemsäljare

Systemsäljare tillhandahåller teknisk anpassning av produkter utifrån kunders önskemål och behov (oftast krävande), till exempel byggutrustning. De sköter kontakter mellan företag och tar ansvar för komplexa reparations- och underhållsprocesser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsumentskydd

  Gällande lagstiftning om konsumenters rättigheter på marknaden.

Färdigheter

 • Uppdatera kundregister

  Föra och lagra strukturerade dataregister över kunder i enlighet med dataskydds- och integritetslagstiftningen.

 • Säkerställa att garantiavtal följs

  Genomföra och övervaka reparationer och/eller ersättningar från leverantören i enlighet med garantiavtalen.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Föra lager över delar

  Se till att lagernivåer överensstämmer med organisationens förfaranden och riktlinjer samt uppskatta kommande materialbehov.

 • Förhandla om försäljningsavtal

  Nå en överenskommelse mellan affärspartner med fokus på villkor, specifikationer, leveranstid, pris osv.

 • Planera säljarbetet i försäljningsområde

  Planera den mest kostnadseffektiva täckningen av ett försäljningsområde med tillgängliga säljresurser. Ta hänsyn till antalet potentiella kunder, befolkningstäthet och köpmönster.

 • Utföra kvalitetskontroll av färdiga fordon

  Utföra kvalitetskontroll av färdiga fordon; se till att kvalitetsnormerna har uppfyllts.

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

 • Koordinera reparations- och underhållsåtgärder för bilar

  Samordna reparations- och underhållsåtgärder för bilar och tillämpa maximal användning av utrustning för reparation av bilar.

 • Uppnå säljmål

  Uppnå fastställda försäljningsmål mätta i intäkter eller sålda enheter. Uppnå målet inom en viss tidsram, prioritera sålda produkter och tjänster i enlighet med detta och planera framtida verksamhet.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Råda kunder om motorfordon

  Ge råd till kunder om motorfordon, valbara artiklar och tillbehör samt kommunicera tydligt och trevligt.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Ge kunder information om reparationer

  Informera kunder om nödvändiga reparationer eller utbyten, diskutera produkter, tjänster och kostnader samt ge korrekt teknisk information.

 • Köpa in delar

  Besluta om särskilda delar som krävs för underhåll och reparation av diverse fordon.

 • Vara uppdaterad om tillverkares villkor

  Hålla sig uppdaterad om tillverkares garantier och policyrutiner; kommunicera med fabriksrepresentanter.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Föra register över fordon

  Föra register över fordon genom att korrekt dokumentera service- och reparationsarbeten.

 • Beräkna kostnad för reparation

  Beräkna material- och arbetskraftskostnader för reparationsarbeten; vara förtrogen med lämpliga datorprogram.

 • Lämna prisuppgifter för reparationer eller underhåll

  Utfärda säljofferter för att potentiella kunder ska kunna ta reda på kostnaden för det arbete eller de tjänster som de vill köpa.

 • Hitta nya kunder

  Inleda verksamhet för att locka till sig nya och intressanta kunder. Be om rekommendationer och referenser, hitta platser där potentiella kunder kan lokaliseras.

 • Hantera finansiella aspekter av fordonstjänster

  Kontrollera kostnader beträffande löner till anställda, nödvändig reparations- och underhållsutrustning, försäkringar, lager, inköp av nya komponenter osv.

Source: Sisyphus ODB