Yrke tågvärd

Tågvärdar hjälper passagerare vid på- och avstigning. De besvarar frågor från resenärer om tågregler och järnvägsstationer samt tillhandahåller tidtabellsinformation. De tar emot biljetter, betalningar för biljetter och färdkort från passagerare och hjälper tågmästare vid operativa uppgifter, till exempel när det gäller dörrstängning eller viss operativ kommunikation. De värnar om passagerarnas säkerhet vid tekniska problem och nödsituationer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Ramlagstiftning för järnväg

  Känna till och tillämpa ramlagstiftning för järnväg där det finns krav på järnvägar i EU. Veta vilken lagstiftning som gäller för gränsöverskridande godstransit.

 • Tullbestämmelser för passagerare

  Förstå tullbestämmelserna för passagerare; veta vilka officiella dokument eller deklarationsblanketter som krävs från olika typer av passagerare.

Färdigheter

 • Sätta passagerarna i centrum

  Transportera passagerare till deras destination på ett säkert sätt och i tid. Tillhandahålla korrekt kundservice; informera passagerarna vid oväntade situationer eller andra incidenter.

 • Kontrollera järnvägsvagnar

  Kontrollera att järnvägsvagnarna är rena innan en tågresa påbörjas. Se till att ombordtjänster och underhållning (i förekommande fall) fungerar vid behov.

 • Hjälpa passagerare i nödsituationer

  Hjälpa tågpassagerare i nödsituationer i enlighet med fastställda rutiner för att säkerställa deras säkerhet; minimera skador till följd av oväntade situationer.

 • Ge information åt passagerare

  Ge passagerare korrekt information på ett hövligt och effektivt sätt, följa korrekt etikett för att hjälpa passagerare med funktionshinder.

 • Vidarebefordra rapporter från passagerare

  Vidarebefordra information från passagerare till överordnade. Tolka passagerarnas krav och följa upp förfrågningar.

 • Använda kommunikationssystem för järnväg

  Använda järnvägskommunikationssystem; framföra meddelanden via högtalarsystemet eller kommunicera med den centrala tågledningen.

 • Hjälpa passagerare med tidtabellsinformation

  Lyssna till järnvägspassagerare och svara på deras frågor om tågtider; läsa tidtabeller för att hjälpa passagerare med färdplanering. Hitta när en viss tåglinje ska avgå och ankomma till destinationen i en tidtabell.

 • övervaka passagerarnas förflyttning

  Övervaka ombordstigning och landstigning av passagerare; se till att säkerhetsreglerna följs enligt specifikationerna.

 • Kommunicera tydligt med passagerarna

  Tala tydligt när du vänder dig till passagerare; kommunicera information rörande deras reseprogram. Framföra meddelanden till passagerare när de närmar sig destinationen.

 • Undersöka passagerares behov

  Utföra research och undersökningar för att identifiera och klassificera passagerares behov och önskemål; öka icke-luftfartsrelaterade intäkter från restaurang- och butiksverksamhet på flygplatsen.

 • Ansvara för kundupplevelse

  Följa, skapa och övervaka kundens upplevelse och uppfattning av varumärke och service. Se till att kunderna har en behaglig kundupplevelse, behandla kunderna på ett vänligt och hövligt sätt.

 • Besvara frågor om tågtrafik

  Svara på alla frågor som kunder kan ha om transporttjänsterna på ett tåg. Konduktören behöver ha breda kunskaper rörande allt från biljettpriser, tidtabeller och tågtjänster till lösenord och webbtjänster osv.

 • Sköta växelkassa

  Hantera växelkassa för mindre kostnader och transaktioner som krävs för den dagliga driften av ett företag.

 • Hantera stressande situationer

  Ta itu med och hantera mycket stressande situationer på arbetsplatsen genom att följa lämpliga förfaranden, kommunicera på ett lugnt och effektivt sätt och hålla sig sansad när beslut fattas.

 • Ta hand om passagerares tillhörigheter

  Hantera passagerares tillhörigheter; hjälpa äldre eller fysiskt funktionshindrade resenärer genom att bära deras bagage.

 • Hjälpa rörelsehindrade passagerare

  Använda lämpliga säkerhetsförfaranden för att manövrera hissar och säkerställa tillgången till rullstolar och andra hjälpmedel samt hjälpa resenärer som har fysiska funktionsnedsättningar.

 • Säkerställa passagerarnas komfort

  Säkerställa tågpassagerarnas säkerhet och komfort; hjälpa passagerare vid på- och avstigning med hjälp av mekaniska hjälpmedel om nödvändigt. Svara på passagerarnas önskemål och sträva efter maximal kundnöjdhet.

 • Sälja tågbiljetter

  Sälja tågbiljetter till järnvägsresenärer med hänsyn till destinationer, tidtabeller och tillgängliga rabatter. Kontrollera att olika typer av biljetter är giltiga.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Hantera frågor från kunder

  Behandla frågor och önskemål från kunder samt ge tydlig information om importerade och exporterade produkter.

Source: Sisyphus ODB