Yrke tablåchef

Tablåchefer upprättar sändningsprogram. De bestämmer hur mycket tid ett program får och när det sänds utifrån vissa faktorer såsom betyg, tittarsiffror osv.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Metoder för marknadsföring av varumärken

  De metoder och system som används för att undersöka och fastställa en varumärkesidentitet i marknadsföringssyfte.

 • Audiovisuella produkter

  De olika typerna av audiovisuella produkter och deras krav, t.ex. dokumentärer, lågbudgetfilmer, tv-serier, grammofonskivor, cd-skivor och annat.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

Färdigheter

 • Utvärdera radio- och tv-program

  Utvärdera nya och befintliga tv- och radioprogram samt bedöma behovet av förändringar med hjälp av information som publikundersökningar och återkoppling.

 • Utveckla schema för programplanering

  Utveckla ett schema för sändning av tv- och radioprogram. Bestämma hur mycket sändningstid ett program får.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Undersöka data

  Analysera, konvertera och modellera data för att identifiera användbar information och främja beslutsfattande.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • övervaka videokvalitet

  Övervaka kvaliteten hos och utvecklingen av ljud- och bildteknik och redigering.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Skaffa relevanta tillstånd

  Följa specifika rättsliga bestämmelser, t.ex. installera nödvändiga system och tillhandahålla nödvändig dokumentation för att erhålla relevant licens.

Source: Sisyphus ODB