Yrke talesperson

Talespersoner talar för företag eller organisationer. De använder kommunikationsstrategier för att företräda kunder genom offentliga meddelanden och konferenser. De främjar sina kunder, framställer dem på ett positivt sätt och arbetar för att öka förståelsen för deras verksamhet och intressen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Diplomati

  Förfaranden för att främja överenskommelser eller internationella avtal med andra länder genom att förhandla och försöka skydda hemstatens intressen samt underlätta kompromisser.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Opinionsbildning

  Den process genom vilken uppfattningar och åsikter om något formas och uttrycks. De element som spelar en roll i den allmänna opinionen, till exempel informationsramar, psykologiska processer och flockbeteende.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

Färdigheter

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Tala offentligt

  Vända sig till en grupp åhörare på ett strukturerat, medvetet sätt för att informera, påverka eller övertyga dem.

 • Utföra intervjuer

  Ta reda på fakta om intervjuns kontext. Planera tillgängligheten. Förbereda dig själv beroende på kontexten och mediernas mångfald (radio, tv, webb, tidningar osv.) samt ge en intervju.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Utveckla kommunikationsstrategier

  Hantera eller bidra till utformningen och genomförandet av en organisations interna och externa kommunikationsplaner och presentation, inbegripet dess onlinenärvaro.

 • Skapa relationer med medierna

  Anta en professionell inställning för att på ett effektivt sätt svara på mediernas krav.

 • Hålla offentliga presentationer

  Tala offentligt och interagera med de personer som närvarar. Förbereda meddelanden, planer, diagram och annan information till presentationen.

 • Sköta pr

  Sköta public relations (PR) genom att hantera spridning av information mellan en individ eller en organisation och allmänheten.

 • Analysera externa företagsfaktorer

  Bedriva forskning och analys av företagsexterna faktorer som konsumenter, ställning på marknaden, konkurrenter och den politiska situationen.

 • Utarbeta presentationsmaterial

  Utarbeta dokument, bildspel, affischer och andra medier som behövs för särskilda målgrupper.

Source: Sisyphus ODB