Yrke talskrivare

Talskrivare förbereder och skriver tal om diverse teman. De måste fånga och hålla publikens intresse. Talskrivare skapar tal i en samtalston så att texten inte ska uppfattas som skriven. De skriver på ett begripligt sätt så att talets budskap når publiken.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

Färdigheter

 • Använda specifika skrivmetoder

  Använda skrivtekniker beroende på typ av medier, genre och berättelse.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Göra bakgrundresearch om textteman

  Utföra grundlig bakgrundsresearch om textteman genom både skrivbordsundersökningar samt platsbesök och intervjuer.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Skriva tal

  Skriva tal om diverse ämnen på ett sätt som fångar och håller kvar åhörarnas uppmärksamhet.

 • Skriva talspråk

  Skriva på ett sådant sätt att den upplästa texten verkar spontan, inte skriven i förväg. Förklara koncept och idéer på ett tydligt och enkelt sätt.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

Source: Sisyphus ODB