Yrke tank- och bulkbilsförare, farligt gods

Tank- och bulkbilsförare (farligt gods) transporterar bränsle och bulkvätskor, farliga produkter och kemikalier på vägar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Fordons lastkapacitet

  Fordonets kapacitet och begränsningar vad gäller lastvikt, typ av last som fordonet rymmer och andra lastspecifikationer.

 • Mekaniska komponenter i fordon

  Känna till mekaniska komponenter i fordon samt identifiera och lösa potentiella funktionsfel.

 • Kännedom om transportmiljön

  Känna till den lokala transporttopografin, inklusive vägar, särskilt utsatta trafikplatser och alternativa rutter för att nå en destination. Använda kunskap för att framföra fordon till destinationen på ett så tids- och bränsleeffektivt sätt som möjligt, och minimera säkerhetsrisker.

 • Faror kopplade till lastning av farligt gods

  Känna till de risker och faror som förknippas med transport av farligt gods. Känna till nödförfaranden och hanteringsåtgärder i händelse av olyckor under lastning eller transport av godset.

Färdigheter

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Fickparkera fordon

  Fickparkera motordrivna fordon i olika utrymmen.

 • Använda nödutrustning

  Använda nödutrustning och verktyg som brandsläckare, hjulhakar, ficklampor och varningsskyltar.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Föra loggböcker

  Upprätthålla de loggböcker som krävs i enlighet med praxis och i etablerade format.

 • Manövrera tunga lastbilar

  Köra, manövrera och parkera traktorer, släp och lastbilar på vägar, runt tvära hörn och på parkeringsplatser.

 • Kontrollera transportfordon för farligt gods

  Se till att ett fordon som ska användas för transport av farligt gods följer säkerhets- och lagstiftningsbestämmelser. Utföra okulärbesiktning för att identifiera och rapportera läckor eller andra typer av skador.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Bibehålla koncentration under långa perioder

  Bibehålla koncentrationen under en lång period för att kunna göra korrekta bedömningar och fatta lämpliga beslut.

 • Hantera farligt gods

  Transportera farliga material på ett säkert sätt.

 • Granska certifieringar för transport av farligt gods

  Kontrollera om godset som ska transporteras och deras certifieringar uppfyller bestämmelserna, se till att intygen överensstämmer med godset. Förare ska se till att de säkrar lasten på sitt fordon, vilket för farligt gods kräver ett undertecknat packningsintyg (detta intyg kan utgöra en del av meddelandet om farligt gods).

 • Köra på ett defensivt sätt

  Köra på ett defensivt sätt för att öka vägsäkerheten och spara tid och pengar samt rädda liv; förutse andra förares handlingar.

 • Ha kontroll över fordonets prestanda och beteende

  Förstå och förutse ett fordons prestanda och beteende. Omfattar faktorer som stabilitet i sidled, acceleration och bromssträcka.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Vara beredd på förutsebara problem längs vägen

  Föregripa problem på vägen såsom punktering, biljakt, understyrning eller överstyrning.

 • Utföra nödbromsningar

  Utföra nödbromsningar. Känna till systemet med låsningsfria bromsar (ABS), eftersom detta måste avaktiveras innan ett nödstopp genomförs.

Source: Sisyphus ODB