Yrke tankningstekniker

Tankningstekniker sköter bränsledistributionssystemen och säkrar bränslepåfyllning i flygplan. 

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för bränslelagerkontroll

  Kunskap om olika metoder för bränslelagerkontroll och hur man mäter bränsletankar med graderade mätstickor.

 • Distributionssystem för bränsle

  Känna till alla aspekter av bränslefördelningssystemet och komponenter såsom rörledningssystem, ventiler, pumpar, filter och bränsleövervakare.

Färdigheter

 • Se till att utrustning för bränsledistribution genomgår underhåll

  Genomföra regelbundna underhålls- och säkerhetsprogram avseende alla aspekter av bränsledistribution, visa expertkunskap om förfaranden för uppsamling av spill, förebyggande åtgärder och kontrollåtgärder, reparation av bränsleterminalsystem samt genomförande av förebyggande underhåll av dessa system.

 • Utföra bränsletjänster för luftfart

  Utföra bränslepåfyllnings- och tömningsarbeten, till exempel mottagande av bränsle från tankbilar eller järnvägscisterner samt utarbeta och kontrollera dokumentation för att bidra till målen för tankning av luftfartyg.

 • Visa ansvarstagande

  Ta ansvar för yrkesmässiga beslut som fattas av dig själv eller andra i utövandet av en tjänst eller en roll.

 • Hantera bränslen

  Hantera och förvara bränslen och bedöma deras potentiella risker och faror.

 • Utföra kvalitetssäkringsinspektioner för bränsleverksamhet

  Skaffa bränsleprover och granska dem visuellt, undersöka vatten i bränsletanken, temperaturen och bränslenivåer för att säkerställa maximal kvalitet i verksamheten.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Rapportera incidenter i samband med bränsledistribution

  Utarbeta formulär baserade på det som hittats vid temperatur- och vattennivåkontroller av pumpsystemet; producera rapporter som ingående beskriver eventuella problem eller inträffade incidenter.

Source: Sisyphus ODB