Yrke taxeringshandläggare

Taxeringshandläggare genomför undersökningar för att bedöma fastighetsvärden för skatteändamål. De undersöker olika fastigheter på en gång med hjälp av korrekta utvärderingstekniker. De tillhandahåller sina tjänster oftast till lokala och statliga myndigheter för skatteändamål.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fastighetsmarknad

  Tendenserna rörande köp, försäljning eller uthyrning av fastigheter, inklusive mark, byggnader och naturresurser som omfattas av fastigheten; kategorierna av bostadsfastigheter och fastigheter för affärsändamål som sådana fastigheter handlas med.

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

Färdigheter

 • Utföra undersökningar på fastighetsmarknaden

  Undersöka fastigheter i syfte att bedöma deras nytta för fastighetsverksamhet med hjälp av olika metoder såsom medieanalys och fastighetsbesök samt identifiera den potentiella lönsamheten av att utveckla och göra affärer av fastigheten.

 • Undersöka byggnaders skick

  Övervaka och bedöma byggnaders skick för att upptäcka fel, strukturella problem och skador. Bedöma allmän byggnadsrenhet för underhåll av mark och fastighetsändamål.

 • Värdera fastigheter

  Undersöka och utvärdera mark och byggnader för att fastställa deras pris.

 • Tillhandahålla fastighetsinformation

  Tillhandahålla information om de positiva och negativa aspekterna av en fastighet och det praktiska när det gäller finansiella transaktioner eller försäkringsförfaranden, t.ex. placering, fastighetens sammansättning, renoverings- eller reparationsbehov, fastighetens kostnader och kostnader för försäkring.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Ge råd om fastighetsvärde

  Ge råd till dem som äger en fastighet, yrkesverksamma inom fastighetsbranschen eller presumtiva kunder för fastighetsköp om en fastighets aktuella penningvärde, utvecklingspotentialen för att öka värdet och annan relevant information om värdet i förhållande till fastighetsmarknadens framtida utveckling.

 • Samla in finansiell information om fastigheter

  Samla in information om tidigare transaktioner som rör egendomen, till exempel de priser till vilka fastigheten tidigare hade sålts och kostnader för renovering och reparationer, i syfte att erhålla en tydlig bild på egendomens värde.

 • Jämföra fastighetsvärden

  Erhålla information om värden på fastigheter som är jämförbara med den egendom som ska värderas för att göra mer korrekta värderingar och bedömningar eller för att fastställa eller förhandla om det pris till vilket egendomen kan säljas eller hyras.

Source: Sisyphus ODB