Yrke taxidermist

Taxidermister stoppar upp djur eller delar av djur, till exempel huvuden, för visning eller i utbildningssyfte (exempelvis på museer eller minnesmärken) eller för forskning i övrigt eller privata samlingar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Djurs kroppsställningar

  Ha kunskap om de olika kroppsställningar som djur intar i sin naturliga miljö och under olika omständigheter. Inte bara djurens anatomi och skepnad är viktig, utan särskilt deras naturliga sätt att stå och röra sig.

 • Konservatorstekniker

  De förfaranden, instrument, tekniker, material och kemikalier som används för konservering och arkivering.

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

 • Djurarter

  Egenskaper hos olika djurarter och djurraser (av betydelse för yrket).

Färdigheter

 • Färdigställa struktur för djurkropp

  Färdigställa en struktur med djurkropp genom att fästa delar och tillbehör vid konstruktionen, t.ex. näsa, öron, ögon eller svans. För större djur ska även huden limmas fast på strukturen.

 • Bygga upp struktur för djurkropp

  Ta fram djurets form och montera benen för att bygga upp strukturen för djurkroppen med hjälp av tråd, bomull och lera. För större djur, använd även en form, metallstruktur eller skulptur för att bygga upp djuret och placera det i rätt läge.

 • Rengöra delar av djurkroppar

  Rengöra olika delar av djurkroppar för beredning och garvning av djurhudar. Rengöra kroppsdelar, t.ex. hud, skelett eller horn, med hjälp av rengöringsmetoder, beroende på djurart.

 • Flå djur

  Flå djur på ett lämpligt sätt med hänsyn till hudens ändamål. Avlägsna djurets hud för att förbereda för bearbetning av kroppen, eller för att använda huden eller pälsen. Använda en särskild flåningsmetod för mindre djur, där ett snitt görs runt fötterna och huden avlägsnas som en strumpa. Om en icke-invasiv slaktmetod, såsom gasning eller klubbning, användes på ett pälsdjur, se till att djuret har dött före flåningen. Använda öppen flåning av stora djur, där ett snitt görs längs buken. Använda den utrustning som krävs för flåning.

Source: Sisyphus ODB