Yrke tecknare

Tecknare uttrycker konstnärers koncept genom att tillhandahålla en tecknad avbildning som motsvarar idén.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

Färdigheter

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Använda traditionella illustrationstekniker

  Skapa ritningar med hjälp av traditionella illustreringsmetoder som vattenfärg, penna och bläck, airbrush, oljemålning, pastell, träsnitt och linoleumsnitt.

 • Välja ämne

  Välja ämne på grundval av personliga eller allmänna intressen, eller som beställts av en utgivare eller ett ombud.

 • Välja konstnärsmaterial för att skapa konstverk

  Välja konstnärsmaterial utifrån hållfasthet, färg, textur, balans, vikt, storlek och andra egenskaper som kan garantera att konstverket är genomförbart med avseende på den förväntade formen, färgen osv., även om resultatet kan avvika från dem. Man kan använda konstnärsmaterial såsom färg, bläck, akvarellfärger, kol, olja eller programvara samt även avfall, levande produkter (frukt osv.) och alla andra material beroende på det kreativa projektet.

 • Använda digitala illustrationstekniker

  Skapa ritningar med hjälp av digitala illustrationsprogram och -tekniker.

 • Upprätta förslag till konstnärliga projekt

  Skriva projektförslag för konstanläggningar, konstnärsbostäder och gallerier.

 • Skapa originalritningar

  Skapa originalritningar baserat på texter, grundlig forskning och diskussion med författare, journalister och experter.

 • Skapa digitala bilder

  Skapa och bearbeta tvådimensionella och tredimensionella digitala bilder som visar animerade objekt eller illustrerar en process med hjälp av datoranimeringar eller modelleringsprogram.

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Välja illustrationsstil

  Välja lämpliga stilar, medier och tekniker för illustrationen enligt projektkraven och kundens önskemål.

 • Utveckla visuella element

  Föreställa sig och använda visuella element som linje, rymd, färg och massa för att uttrycka känslor eller idéer.

 • Rita skisser

  Rita skisser för att förbereda en teckning eller som en fristående konstnärlig teknik.

Source: Sisyphus ODB