Yrke tekniker, pappersmassa

Tekniker (pappersmassa) utför tekniska arbetsuppgifter vid framställning av pappersmassa. De arbetar i massaproduktionsgrupper där de utför underhåll på maskiner, åtgärdar tekniska funktionsfel och säkerställer produktionsprocessen enligt specifikationerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Teknisk terminologi

  Typ av språk som används i ett visst sammanhang, som innehåller termer som har en betydelse som är specifik för en viss grupp eller verksamhet, t.ex. inom industri, medicin eller lagstiftning.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Pappersmassatyper

  Typer av pappersmassa baserat på deras fibertyp och de specifika kemiska processer genom vilka de skapades.

Färdigheter

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Testa prov vid papperstillverkning

  Ta prover i olika stadier av avsvärtnings- och papperåtervinningsprocessen. Bearbeta proverna, t.ex. genom att tillsätta en uppmätt mängd färglösning, och testa dem för att fastställa värden såsom pH-nivå, rivmotstånd eller graden av upplösning.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Skriva tekniska rapporter

  Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Schemalägga regelbundet underhåll av maskiner

  Schemalägga och utföra regelbundet underhåll, rengöring och reparation av all utrustning. Beställa nödvändiga maskindelar och uppgradera utrustning när så krävs för att säkerställa optimal prestanda.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Inspektera maskiner

  Kontrollera maskiner för korrekt utförande och upptäcka fel och funktionsfel. Diagnostisera funktionsfel med hjälp av provningsutrustning för att fastställa den reparation som krävs.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Registrera produktionsdata för kvalitetskontroll

  Dokumentera fel på, ingrepp i och avvikelser hos maskiner inför kvalitetskontroll.

 • Kontrollera materialresurser

  Kontrollera att alla begärda resurser levereras och fungerar väl. Underrätta den eller de berörda personerna om eventuella problem som rör de tekniska och materiella resurserna.

 • Sköta maskinunderhåll

  Utföra regelbundet underhåll, eventuellt inklusive korrigeringar och ändringar, på en maskin eller ett maskinverktyg för att säkerställa att de förblir i ett korrekt produktivt tillstånd.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

Source: Sisyphus ODB