Yrke tekniker, robotteknik

Tekniker på området robotteknik samarbetar med ingenjörer vid utarbetande av robotteknik och -program genom en kombination av mekanisk teknik, elektronik och datateknik. Tekniker (robotteknik) bygger, testar, installerar och kalibrerar robotutrustning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Reglerteknik

  Underdisciplin inom konstruktionen som är inriktad på styrning av systemens beteende med hjälp av sensorer och ställdon.

 • Mekatronik

  Det tvärvetenskapliga området för ingenjörskonst där man kombinerar principerna för elektroteknik, telekommunikationsteknik, kontrollteknik, datorteknik och maskinteknik vid utformningen av produkter och tillverkningsprocesser. Kombinationen av dessa områden gör det möjligt att utforma och utveckla ”smarta” apparater och uppnå en optimal balans mellan mekanisk struktur och kontroll.

 • Robotkomponenter

  De komponenter som kan hittas i robotsystem, till exempel mikroprocessorer, elektronik, sensorer, kretskort, kodskrivare, servomotorer samt pneumatiska eller hydrauliska delar.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Robotteknik

  Den del av ingenjörsverksamheten som omfattar konstruktion, drift, tillverkning och användning av robotar. Robotteknik är en del av verkstadsindustrin, elektroteknik och datavetenskap och överlappar mekatronik och automatisering.

 • Automatiseringsteknik

  Uppsättning tekniker som gör att en process, ett system eller en apparat automatiskt drivs med hjälp av styrsystem.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

Färdigheter

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Installera robot för fordonstillverkning

  Konfigurera och programmera en fordonstillverkningsrobot som arbetar inom maskinprocesser och ersätter eller kompletterar mänsklig arbetskraft, till exempel den sexaxlade fordonsroboten.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Följa säkerhetsstandarder i industriell miljö

  Efterleva säkerhetsrutiner och -standarder för industriella sammanhang, oftast beträffande maskiner.

 • Montera robotar

  Montera robotmaskiner, -utrustning och -komponenter i enlighet med tekniska ritningar. Programmera och installera de nödvändiga komponenterna av robotsystem såsom robotstyrenheter, transportband och armverktyg.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Testa mekatroniska enheter

  Testa mekatroniska enheter med lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vid behov vidta åtgärder.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

Source: Sisyphus ODB