Yrke tekniker, rymdindustrin

Tekniker inom rymdindustrin samarbetar med rymdteknikingenjörer vid drift, underhåll och provning av utrustning som används till flygplan och rymdfarkoster. De granskar tekniska ritningar och instruktioner för att fastställa testspecifikationer och testrutiner. De använder programvara för att säkerställa att delar av rymdfarkoster eller luftfartyg fungerar korrekt. De registrerar testrutiner och -resultat samt ger rekommendationer om ändringar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

  • Teknikprocesser

    En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

  • Programvara för datorstödd konstruktion

    Programvara för att utföra analysuppgifter för datorstödd konstruktion, såsom finit elementanalys och datorbaserad flödesdynamik.

  • Matematik

    Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

  • Flygmekanik

    Kunskap om mekanik i luftfartyg och relaterade ämnen samt utföra olika typer av reparationer av luftfartyg.

  • Ingenjörsprinciper

    Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

  • Specifikationer för it-programvara

    Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

  • Materialmekanik

    Fasta föremåls beteende när de utsätts för belastningar och påfrestningar samt metoder som används för att beräkna dessa belastningar och påfrestningar.

  • Mekanik

    Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

  • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

    Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

  • Fysik

    Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

  • Multimediasystem

    De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

Färdigheter

  • Använda dator

    Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

  • Säkerställa att luftfartyg uppfyller reglerna

    Säkerställa att alla luftfartyg uppfyller tillämpliga bestämmelser och att alla komponenter och all utrustning har officiellt godkända komponenter.

  • Göra felsökning

    Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

  • Följa branschregler för flygsäkerhet

    Följa branschreglerna för flygsäkerhet. Följa vägledande material för att efterleva kraven enligt Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) standarder, andra luftfartssäkerhetskrav och godkänd bästa praxis.

  • ändra tekniska ritningar

    Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

  • Hantera relationer med ingenjörer

    Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

  • Avläsa tekniska ritningar

    Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

  • Utföra analytiska matematiska beräkningar

    Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

Source: Sisyphus ODB