Yrke teknisk textiltekniker

Tekniska textiltekniker utvecklar och övervakar produktionssystem för textilier.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Textilflätningsteknik

  Utveckling, krav på tillverkning, egenskaper och utvärdering av vävda tygmaterial.

 • Textiltekniker

  Textilteknik för konstruktion, tillverkning och utvärdering av textiliers egenskaper.

 • Forskning och utveckling inom textilindustrin

  Utveckling av nya koncept med hjälp av vetenskapliga och andra metoder för tillämpad forskning.

 • Utmaningar för textilindustrin

  Effektivitetsmål och miljöproblem till följd av utmaningarna inom textilindustrin.

 • Hälsa och säkerhet inom textilindustrin

  Kraven, reglerna och tillämpningarna för hälso- och säkerhetsåtgärder inom textilindustrin.

 • Portfoliohantering inom textiltillverkning

  Processen att leda grupper och projekt inom utveckling av textil- och konfektionsprodukter.

 • Tygegenskaper

  Påverkan av kemisk sammansättning och molekylarrangemang hos garn och fiber samt tygstrukturen hos textilmaterial, de olika fibertyperna, deras fysikaliska och kemiska egenskaper och olika materialegenskaper, materialen som används i olika processer och effekten på materialen när de bearbetas. 

 • Textiltrycksteknik

  Tillsats av färg till textilmaterial enligt det utformade mönstret. Processer för att tillsätta färgade mönster på textila material med hjälp av tryckmaskiner och tryckmetoder (roterande skivor med flatbädd, värmeöverföring, bläckstråle, o.s.v.).

 • Teknik för stapelspinnmaskin

  Teknik, drift, övervakning och underhåll av maskiner under garnspinningsprocessen.

Färdigheter

 • Tillverka stickade textilier

  Köra, övervaka och underhålla maskiner och processer för att tillverka stickade produkter, hålla effektiviteten och produktiviteten på en hög nivå.

 • Tillverka flätade produkter

  Sköta drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för tillverkning av flätade produkter, samtidigt som effektiviteten och produktiviteten upprätthålls på hög nivå.

 • Upprätthålla arbetsstandarder

  Upprätthålla arbetsstandarder för att förbättra och erhålla nya färdigheter och arbetsmetoder.

 • Bedöma textiliers egenskaper

  Bedöma textilier och deras egenskaper för att tillverka produkter som uppfyller specifikationerna.

 • Tillverka stapelfiberduksprodukter

  Utföra drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för tillverkning av stapelfiberduksprodukter och bibehålla hög effektivitet och produktivitet.

 • Tillverka fiberduksprodukter

  Drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för tillverkning av fiberduksprodukter; hålla effektivitet och produktivitet på hög nivå.

 • Beräkna garnnummer

  Kunna mäta garnlängd och garnvikt för att bedöma finheten hos stapelfiber, luntor av stapelfiber och garn med olika mätsystem. Även kunna konvertera till de olika numreringssystemen, t.ex. tex, Nm, Ne och denier.

 • Omvandla textilfibrer till fiberband

  Omvandla textilfibrer till fiberband genom att arbeta med öppning, kardning och utarbetande av fibrer.

 • Använda textilteknik för handgjorda produkter

  Använda textilteknik för att tillverka handgjorda produkter som mattor, väggbonader, broderier, spetstyg, silkestryck, klädesplagg m.m.

 • Tillverka vävda tyger

  Utföra drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för tillverkning av vävda tyger.

 • Utarbeta specifikationer för tekniska textilier

  Utarbeta specifikationer för fiberbaserade tekniska produkter med funktionsprestanda.

 • Tillverka konstfibermaterial

  Utföra drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för att tillverka konstfibrer, och samtidigt se till att produkten uppfyller de krav som krävs samt hålla en hög effektivitets- och produktivitetsnivå.

 • Vidareutveckla befintliga rutiner

  Söka efter förbättringar och presentera innovativa lösningar samt använda kreativitet och alternativt tänkande för att utveckla nya tekniker, metoder, idéer och lösningar för arbetsrelaterade problem.

 • Tillverka texturerat filamentgarn

  Utföra drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för att tillverka texturerat filamentgarn.

 • Tillverka stapelfibergarn

  Sköta drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för att tillverka stapelfibergarn.

 • Kontrollera textilprocesser

  Planera och övervaka textilproduktionen för att uppnå kontroll när det gäller kvalitet, produktivitet och leveranstider.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

 • Installera väftstickningsmaskiner

  Installera väftstickningsmaskiner. Verksamhet som rör förberedelser för väftstickningsprocess, stickning med specificering och att hålla arbetsområdet rent och säkert.

 • Utföra textiltester

  Förbereda testning och utvärdering av textilier, samla in testprover, genomföra och dokumentera tester, validera data och presentera resultat.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

Source: Sisyphus ODB