Yrke tennistränare

Tennistränare ger enskilda personer och grupper handledning och träning i tennis. De tillhandahåller tennisundervisning och lär ut regler och tekniker såsom grepp, slag och servetekniker. De motiverar sina kunder och bidrar till att förbättra deras resultat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tennis

  Den teknik och de regler som gäller för tennis, till exempel de olika tennisslagen, olika typer av tennisbanor/underlag och hur man spelar på dessa, samt utrustning och poängräkning.

Färdigheter

 • Upprätthålla arbetsmässiga relationer

  Tillse effektiva arbetsrelationer med kollegor och andra. Upprätthålla relationerna under lång tid.

 • Uppvisa en professionell attityd gentemot kunder

  Visa prov på ansvar och yrkesmässig aktsamhetsplikt gentemot kunder, vilket inbegriper kommunikativa färdigheter och fokus på kundomhändertagande.

 • Tillämpa riskhantering inom idrott

  Hantera omgivningen och idrottsutövare eller deltagare för att minimera risken för att de kommer till skada. Detta omfattar att kontrollera platsens och utrustningens lämplighet och samla in relevant idrotts- och hälsorelaterad information från utövare eller deltagare. Det inbegriper också att se till att lämpliga försäkringsavtal alltid finns.

 • Personanpassa idrottsprogram

  Observera och utvärdera en enskild individs prestationer och fastställa behov och motiverande faktorer för att skräddarsy program efter och tillsammans med deltagaren.

 • Planera program för idrottsträning

  Ge deltagarna ett lämpligt aktivitetsprogram för att stödja framsteg med den sakkunskap som krävs inom den fastställda tiden, med beaktande av relevant vetenskaplig och idrottsspecifik kunskap.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Organisera idrottsmiljö

  Organisera människor och miljö för att uppnå de önskade målen på ett säkert och effektivt sätt.

 • Motivera idrottsutövare

  På ett positivt sätt främja idrottsutövarnas och deltagarnas inre motivation att utföra de uppgifter som krävs för att de ska kunna uppfylla sina mål och överträffa sina nuvarande färdigheter och sin förståelse.

 • Främja balans mellan vila och aktivitet

  Informera om vikten av vila och återhämtning för att nå bättre idrottsliga prestationer. Främja vila och återhämtning genom att skapa ett lämpligt förhållande mellan träning, tävling och vila.

 • Utföra självutvärdering

  Effektivt, regelbundet och systematiskt reflektera över egna handlingar, resultat och attityder och göra nödvändiga anpassningar, samt söka professionella utvecklingsmöjligheter för att fylla teoretiska och praktiska kunskapsluckor inom identifierade områden.

 • Instruera i idrott

  Tillhandahålla lämpliga tekniska och taktiska instruktioner med koppling till den berörda idrotten och med hjälp av varierade och sunda pedagogiska perspektiv som tillgodoser deltagarnas behov och uppnår de önskade målen. Detta kräver kommunikativa färdigheter samt en förmåga att förklara, visa, modellera, ge återkoppling, ställa frågor och korrigera.

Source: Sisyphus ODB