Yrke terapeut inom traditionell kinesisk medicin

Terapeuter inom traditionell kinesisk medicin använder alternativa metoder för att behandla sjukdomar i alla deras former. De använder även olika behandlingsformer, t.ex. örtmediciner, akupunktur, massage och kostbehandlingar, för att förbättra patientens allmänna hälsa och förebygga en sjukdom.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Traditionell kinesisk medicin

  Teorier inom traditionell kinesisk medicin där tonvikten ligger på olika sinnes- och kroppsövningar samt användningen av örtmediciner för att behandla eller förebygga olika hälsoproblem.

 • Fytoterapi

  Egenskaper, effekter och användning av växtbaserade läkemedel.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Patologi

  Komponenterna i en sjukdom, orsaken, utvecklingsmekanismerna, morfologisk förändring och de kliniska konsekvenserna av dessa förändringar.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Biomedicin

  Forskning i människokroppen i förhållande till medicin och miljö. Detta omfattar de tillämpningar och metoder som används inom biologi och naturvetenskap.

 • åkommor som behandlas med akupunktur

  Typer och omfattning av tillstånd såsom fysisk smärta, huvudvärk, ryggvärk, allergier, missbruk, matsmältningsproblem eller förkylning som behandlas med akupunktur.

Färdigheter

 • Göra uppföljning efter behandling

  Se över och utvärdera hur den föreskrivna behandlingen fortskrider och fatta ytterligare beslut med hälso- och sjukvårdsanvändarna och deras vårdare.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Följa patienters framsteg i förhållande till behandling

  Observera och rapportera om hur användare av hälso- och sjukvård svarar på medicinsk behandling, övervaka deras framsteg eller försämring på daglig basis och ändra behandlingsförfarandena när så är nödvändigt.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Främja psykisk hälsa

  Främja faktorer som ökar känslomässigt välbefinnande som självacceptans, personlig tillväxt, livsändamål, kontroll av sin miljö, andlighet, självstyrning och positiva relationer.

 • Utföra massageterapi

  Utföra massageterapi för att lindra patientens smärta med hjälp av olika specialtekniker.

 • Observera patienter

  Observera patienter och dokumentera signifikanta tillstånd och reaktioner på läkemedel, behandlingar och betydande incidenter, och informera en handledare eller läkare vid behov.

 • Ge råd om sunda levnadsvanor

  Främja hälsosamma livsstilar, förebyggande åtgärder och egenvård genom att stärka egenmakt, främja hälsa, förbättra personens beteende och behandlingsefterlevnad samt ge patienten tillräcklig information för att stödja efterlevnad av ordinerad behandling, medicinering och hälso- och sjukvård.

 • Remittera patienter

  Remittera till andra yrkeskategorier på grundval av vårdtagarens krav och behov, särskilt när det finns ett uppenbart behov av ytterligare hälsodiagnostik eller insatser.

 • övervaka patienters hälsotillstånd

  Regelbundet granska en patients psykiska eller fysiska hälsotillstånd, övervaka användningen av läkemedel och rapportera om patientens tillstånd till överordnade eller patientens familj.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Ge rådgivning till patienter om läkemedel

  Diskutera och komma överens med hälso- och sjukvårdsanvändare om lämplig användning av läkemedel, så att vårdanvändaren får tillräcklig information för att se till att läkemedlet används på ett säkert och korrekt sätt.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

Source: Sisyphus ODB