Yrke textilstickningstekniker

Textilstickningstekniker utför arbetsmoment relaterade till förberedelse av stickningsprocesser. De kan arbeta på väft- eller varpstickningsfabriker och använder digital informationsteknik (CAD) för framställande av mönster. De arbetar i samarbete med laboratorietekniker för att säkerställa felfria trikåväv. De är ansvariga för maximal produktivitet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Stickmaskinsteknik

  Tillverkningstekniker som använder bildning av maskor för att omvandla garn till tyg vid framställning av trikåväv.

Färdigheter

 • Utarbeta specifikationer för tekniska textilier

  Utarbeta specifikationer för fiberbaserade tekniska produkter med funktionsprestanda.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

 • Beräkna garnnummer

  Kunna mäta garnlängd och garnvikt för att bedöma finheten hos stapelfiber, luntor av stapelfiber och garn med olika mätsystem. Även kunna konvertera till de olika numreringssystemen, t.ex. tex, Nm, Ne och denier.

 • Installera väftstickningsmaskiner

  Installera väftstickningsmaskiner. Verksamhet som rör förberedelser för väftstickningsprocess, stickning med specificering och att hålla arbetsområdet rent och säkert.

 • Använda teknik för väftuppsättning

  Förbereda spolar som används vid textilbearbetning.

 • Kontrollera textilprocesser

  Planera och övervaka textilproduktionen för att uppnå kontroll när det gäller kvalitet, produktivitet och leveranstider.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

 • Göra datorskisser för utveckling av textilartiklar

  Göra skisser för utveckling av textilartiklar eller kläder med hjälp av programvara. De skapar visualiseringar av motiv, mönster eller produkter för att kunna tillverkas.

 • Tillverka väftstickade tyger

  Utföra drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för tillverkning av väftstickade tyger.

 • Använda varpstickningsteknik

  Använda varpstickningsteknik och -maskiner för att framställa textilvaror. Kunna konfigurera maskiner för varpstickning, ställa in färg och mönster samt övervaka och kontrollera varpstickningsprocessen på elektroniska varpstickningsmaskiner utrustade med en multifunktionella mikroprocessorer och programvaror.

Source: Sisyphus ODB