Yrke tillverkare av elektrolytiska celler

Tillverkare av elektrolytiska celler framställer, slutbehandlar och provar enskilda elektrolytiska celler med hjälp av utrustning, verktyg och betongblandare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Färdigställa betongsektioner

  Slutföra elektrolytiska cellers betongsektioner med slip eller murslev.

 • Rengöra formar

  Rengöra formarna med hjälp av vatten, fett eller olja, tvätta och skrapa dem för hand.

 • Fylla på cementblandare

  Mata cementblandaren med cement, sand, vatten, sten eller andra nödvändiga material med hjälp av lastaren och i enlighet med specifikationerna.

 • Blanda betong

  Använda kompakta betongblandare eller olika specialbehållare, t.ex. skottkärror, för att blanda betong. Bereda de korrekta mängderna cement, vatten, aggregat och eventuella tillsatser samt blanda ingredienserna tills en jämn betongmassa bildas.

 • Förstärka betong

  Förstärka betong genom att föra in armeringsjärn.

 • Sköta betonggjutningsmaskin

  Använda maskinen som gjuter betongblock och se till att de färdiga blocken är i enlighet med specifikationerna.

 • Underhålla formar

  Rengöra och reparera formar, t.ex. genom att jämna ut ytdefekter.

 • Testa betong

  Testa betongens hårdhet så att den är i enlighet med specifikationerna och klar att tas ur formarna.

 • Följa säkerhetsstandarder i industriell miljö

  Efterleva säkerhetsrutiner och -standarder för industriella sammanhang, oftast beträffande maskiner.

 • Montera formar

  Montera ihop järnformar med hjälp av handverktyg för att lyfta upp sektioner och koppla ihop dem med hjälp av bultar.

 • Gjuta betongsektioner

  Gjuta lock- och bottensektioner eller andra betongsektioner till elektrolytiska celler med hjälp av motordrivna verktyg.

Source: Sisyphus ODB