Yrke tillverkningsingenjör

Tillverkningsingenjörer utformar tillverkningsprocesser för olika typer av produktionsprocesser. De integrerar särdrag och begränsningar orsakade av industrin eller produkten som tillverkas enligt allmänna och utbredda tillverkningstekniska principer i utformningen och planeringen av tillverkningsprocesserna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Konsumentskydd

  Gällande lagstiftning om konsumenters rättigheter på marknaden.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

Färdigheter

 • Säkerställa att material uppfyller krav

  Se till att de material som leverantörerna tillhandahåller uppfyller de angivna kraven.

 • Bedöma ekonomisk bärkraft

  Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Ge råd om tillverkningsproblem

  Ge råd till de besökta industrianläggningarna om hur man på ett bättre sätt kan övervaka produktionen för att säkerställa att tillverkningsproblem diagnostiseras och löses korrekt.

 • Säkerställa hälsa och säkerhet vid tillverkning

  Säkerställa personalens hälsa och säkerhet under tillverkningsprocessen.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

Source: Sisyphus ODB