Yrke tivoliarbetare

Tivoliarbetare styr och övervakar attraktioner. De tillhandahåller första hjälpen och första hjälpen-material vid behov och underrättar omedelbart områdeschefen om olyckan. De utför öppnings- och stängningsmoment inom sina arbetsområden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Nödförfaranden i nöjesparker

  Håll sig informerad om avstängning och nödutrymningsförfaranden för nöjesparker.

Färdigheter

 • Garantera besökares hälsa och säkerhet

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera fysisk säkerhet för en publik eller personer som besöker en aktivitet. Förbereda åtgärder i nödsituationer. Administrera första hjälpen och direkta nödevakueringar.

 • Garantera personalens hälsa och säkerhet

  Främja och upprätthålla en kultur av hälsa, säkerhet och trygghet bland personalen genom att upprätthålla strategier och förfaranden för skydd av utsatta personer och vid behov hantera misstankar om eventuellt missbruk.

 • Kontrollera attraktionens säkerhetsanordningar

  Kontrollera attraktionens säkerhetsanordningar för att se om allt fungerar på ett normalt och säkert sätt.

 • Rengöra attraktioner

  Ta bort smuts, skräp eller orenheter i attraktionerna på en nöjespark.

 • Använda åkattraktionens panel

  Köra åkattraktionen med den mekaniska kontrollpanelen.

 • Kontrollera attraktionens kommunikationsfunktioner

  Kontrollera och se till att alla kommunikationsfunktioner i din tilldelade attraktion fungerar korrekt.

 • övervaka säkerheten i en nöjespark

  Följa aktiviteter för att säkerställa kontinuerlig säkerhet och godtagbart uppförande av besökarna; avvisa störande besökare vid behov.

 • Kommunicera med nöjesparksbesökare

  Kommunicera med nöjesparksbesökare när deras attraktion är ur funktion.

Source: Sisyphus ODB