Yrke trädvårdare

Trädvårdare utför underhåll på träd. De använder tunga maskiner för att beskära och fälla träd. Trädvårdare behöver ofta klättra upp i träd för att utföra underhåll.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bevarande och skydd av träd

  Miljökrav för bevarande av träd.

Färdigheter

 • Hantera motorsåg

  Hantera en mekanisk motorsåg som drivs med elenergi, tryckluft eller bensin.

 • Klättra i träd

  Klättra upp och ned i träd på ett säkert sätt.

 • Utföra åtgärder för att bekämpa sjukdomar och skadedjur

  Vidta åtgärder för bekämpning av sjukdomar och skadegörare med hjälp av konventionella eller biologiska metoder och med beaktande av klimat, typ av växt eller gröda samt arbetsmiljö- och miljöskyddsbestämmelser. Förvara och hantera bekämpningsmedel i enlighet med rekommendationer och lagstiftning.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Utföra trädriggning ovan mark

  Beräkna den förväntade belastningen för riggningen. Välj ut kompatibla komponenter för att skapa riggningssystemet och välj placering av förankringspunkter för riggningskomponenterna. Ta hänsyn till markpersonalens förväntade belastning och positioner, andra förankringspunkter, utrustning, planerad fallzon och beredningsområde. Avlägsna nedre träddelar med hjälp av sågar, för att minimera chockbelastningen för riggningssystemet.

 • Utföra trädgallring

  Ta bort vissa träd från ett bestånd för att förbättra trädens hälsa, timrets värde och produktionen.

 • Skydda träd

  Bevara träd med beaktande av trädets/trädens hälsa och tillstånd samt planer för bevarande och skydd av området. Detta omfattar även fällning eller beskärning av träd, vilket kräver kunskaper om trädens biologi.

 • Ge råd om trädfrågor

  Ge råd till organisationer och privatpersoner om att plantera och skydda träd. Undersöka aktuella projekt för bevarande och förvaltning av träd.

 • Uppkvista träd

  Kan dra tillbaka träd och stora grenar med avseende på hälso- och säkerhetsbestämmelser

 • Bedöma risker förknippade med trädhantering

  Utvärdera risker och faror, vidta effektiva åtgärder för att minimera riskerna och återställa träden till det ursprungliga skicket eller plantera nya.

Source: Sisyphus ODB