Yrke trävarugrossist

Trävarugrossister bedömer kvalitet, kvantitet och marknadsvärde av timmer och träprodukter för handel. De organiserar försäljning av nytt timmer och köper in lagerreserver av timmer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Trävaror

  Huvuddrag, fördelar och begränsningar med olika trävaror och träbaserade produkter som säljs på ett företag och var man får tillgång till denna information.

Färdigheter

 • Ta hand om returnerade virkesprodukter

  Kontrollera typ, kvantitet och skick på de varor som returneras. Fråga kunden om orsaken till att varorna returneras. Registrera alla relevanta uppgifter och uppdatera lagerkontrollsystemet. Inspektera returnerade varor för att bekräfta orsaken till att de returneras. Flytta varorna till rätt plats och se till att de hålls åtskilda från det vanliga produktlagret.

 • Hantera virkesordrar

  Se till att varor finns i lager och finns tillgängliga så att de kan skickas iväg. Ange eventuella särskilda krav på lastning eller transport i samband med hopplockning av ordrar. Kontrollera och bekräfta eventuella krav på att bevara varornas skick medan ordern plockas hop. Plocka ihop ordrarna med rätt typ av och antal varor. Märk ordrarna i enlighet med organisationens rutiner.

 • Hantera virkesprodukter

  Fastställa de viktigaste typerna av virkesbaserade produkter som ska tas emot hos ert företag. Stapla och lagra virkesbaserade produkter på ett säkert sätt och i enlighet med företagets förfaranden.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hantera virke

  Identifiera de huvudsakliga typerna av timmer som kommer in i till företaget. Stapla och lagra timmer på ett säkert sätt och i enlighet med företagets rutiner.

 • Inspektera träd

  Genomföra trädundersökningar och inspektioner.

 • Hantera virkeslager

  Inspektera lagret för att ta reda på hur mycket som återstår. Identifiera alla skadade, defekta eller föråldrade artiklar och flytta dem till lämplig plats. Använda lagerrotationsmetoder för att se till att lagren används på ett effektivt sätt. Hantera varor med säkra och godkända hanteringsmetoder.

 • Inspektera virke

  Inspektera virkesförråd och återplantering av skog för att se till att tillstånd och föreskrifter följs.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Skriva tekniska rapporter om träd

  Sammanställa skriftliga och lämpliga rapporter om trädrelaterade frågor för parter som ingenjörer, advokater eller hypoteks- och försäkringsbolag, t.ex. om trädrötter orsakar problem för byggnader och infrastruktur.

 • Förhandla pris

  Ordna en överenskommelse om priset på varor eller tjänster som tillhandahålls eller erbjuds.

 • Ge råd om virkesbaserade produkter

  Använda lämpliga frågetekniker för att få information från kunder och ge kunderna råd om lämplig användning av de olika produkterna i organisationen. Ge råd till kunder om de typer av lim som används. Beskriv begränsningarna hos produkter för kunder.

 • Studera priser på träprodukter

  Känna till aktuella marknadsundersökningar och prognoser om tillgång, efterfrågan, handel och priser på trä och relaterade produkter.

 • Genomföra inköp inom virkesbranschen

  Genomföra inköp inom ramen för ditt personliga ansvar och med vederbörlig hänsyn till produktionseffektiviteten och affärsmålen.

 • Sälja bearbetat virke i en kommersiell miljö

  Kontrollera att försäljningsytan är lämplig för kunderna och att varulagret och materialen är i ett lämpligt skick för försäljning.

Source: Sisyphus ODB