Yrke trader, energimarknaden

Traders (energimarknaden) säljer eller köper energiaktier, ibland från olika källor. De analyserar energimarknaden och undersöker pristrender för att bestämma när de ska köpa eller sälja aktier och säkerställa den största vinsten. De genomför beräkningar och upprättar rapporter om energihandelsrutiner samt gör prognoser om marknadens utveckling.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Aktiemarknaden

  Den marknad där aktier i publika bolag emitteras och handlas.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Energimarknad

  Trender och viktiga drivkrafter på energihandelsmarknaden, metoder och praxis för energihandel och identifiering av de viktigaste intressenterna inom energisektorn.

 • Finansiella produkter

  De olika typer av instrument som tillämpas på hantering av kassaflöden som finns tillgängliga på marknaden såsom aktier, obligationer, optioner eller fonder.

 • Investeringsanalys

  Metoder och verktyg för analys av en investering jämfört med dess potentiella avkastning. Fastställande och beräkning av lönsamhetsförhållandet och finansiella indikatorer i förhållande till tillhörande risker som vägledning för beslut om investeringar.

Färdigheter

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Handla med värdepapper

  Köpa eller sälja omsättningsbara finansiella produkter såsom aktier och skuldebrev för egen räkning eller för en privat kund, företagskunder eller kreditinstitut.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Arbeta med finansiella instrument

  Arbeta med finansiella instrument som aktier, obligationer, investeringsfonder och derivat.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • övervaka aktiemarknad

  Dagligen iaktta och analysera aktiemarknaden och dess trender för att samla in aktuell information för utveckling av investeringsstrategier.

 • Göra prognoser för energipriser

  Analysera energimarknaden och externa faktorer som kan påverka utvecklingen på energimarknaden i syfte att prognostisera prisutvecklingen för energi- och kraftförbrukning.

 • Analysera trender på energimarknader

  Analysera data som påverkar rörelser på energimarknaden och samarbeta med viktiga aktörer på energiområdet för att göra korrekta förutsägelser och vidta de mest fördelaktiga åtgärderna.

Source: Sisyphus ODB