Yrke trader, terminer

Traders (terminer) bedriver daglig handel på terminshandelsmarknaden genom köp och försäljning av terminskontrakt. De spekulerar i terminskontrakts utveckling för att göra en eventuell vinst genom att köpa terminskontrakt som de förväntar sig att öka i pris och sälja kontrakt om prisfall förväntas.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utrikeshandelsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar en viss affärsverksamhet.

 • Internationell handel

  Området av ekonomisk praxis och forskning som behandlar utbyte av varor och tjänster över geografiska gränser. De allmänna teorier och skolor som rör konsekvenserna av internationell handel i fråga om export, import, konkurrenskraft, BNP och rollen av multinationella företag.

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

Färdigheter

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Utföra finansiell riskhantering i internationell handel

  Utvärdera och hantera risken för ekonomisk förlust och utebliven betalning efter internationella transaktioner, inom ramen för valutamarknaden, tillämpa instrument som remburser.

 • Handla med terminskontrakt på råvaror

  Köpa eller sälja framtida råvaruavtal på terminsmarknaden för egen räkning eller på uppdrag av en kund eller institution för att göra en vinst.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • Förutspå ekonomiska trender

  Samla in och analysera ekonomiska data i syfte att förutsäga ekonomiska trender och händelser.

Source: Sisyphus ODB