Yrke trafikvakt, övergångsställe

Trafikvakter vid övergångsställen vägleder gående på offentliga platser, till exempel gator i närheten av skolor eller järnvägar, vid passage över allmänna vägar och korsningar genom att observera trafiken och hålla upp en stoppskylt för fordon för att möjliggöra för fotgängare att gå över vägen på ett säkert och organiserat sätt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vägmärken

  De signaler och vägmärken som används i trafiken, deras betydelse och vad du ska göra eller inte göra när du träffar på dem.

 • Lokal geografi

  De fysiska och geografiska egenskaperna och beskrivningarna inom ett lokalt område, med gatunamn och inte enbart.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

Färdigheter

 • Ledsaga fotgängare över gator

  Hjälpa fotgängare som har svårigheter att gå över gator genom att exempelvis stoppa trafiken om så behövs.

 • Reglera trafik

  Reglera trafikflödet med hjälp av fastställda handsignaler, hjälpa trafikanter på vägen och hjälpa människor att korsa gatan.

 • Använda signalutrustning

  Använda signalutrustning såsom trafikskyltar eller signalljus för att reglera trafik eller transport.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • övervaka trafikflöde

  Övervaka den trafik som passerar en viss punkt, t.ex. ett övergångsställe. Kontrollera mängden fordon, den hastighet med vilken de passerar och intervallet mellan att två fordon passerar.

 • Reagera lugnt i stressande situationer

  Reagera snabbt, lugnt och säkert på oväntade situationer, tillhandahålla en lösning som löser problemet eller minskar dess konsekvenser.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

Source: Sisyphus ODB