Yrke traversförare

Traversförare använder enkla tekniska kranar som lyfter och flyttar laster (balar, containrar, skopor m.fl.) med råvaror och andra material vid produktionsprocesser på anläggningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Manövrera spakar i ställverk

  Manövrera mekaniska spakar i ställverk. Ha kunskap om vilken funktion olika spakar har, såsom spärrning eller signalmottagning, samt kunna läsa och förstå spårdiagrammet och signaldiagrammet som sitter ovanför ställverket. Manövrera manuella spärrspakar och strömspakar samt mekaniska, pneumatiska eller elektriska anordningar.

 • Fastställa lastens tyngdpunkt

  Fastställa tyngdpunkt hos en last som förflyttas av en kran eller annan maskin eller utrustning för att säkerställa optimal och säker förflyttning.

 • Samarbeta med varutransportörer

  Kommunicera och samarbeta med de berörda parter som medverkar i transport av varor.

 • Tillämpa olika lyfttekniker

  Använda olika metoder för att lyfta tunga föremål med hjälp av en kran.

 • Köra kranar

  Köra kranar för att flytta, positionera, lyfta eller placera maskiner, redskap eller andra stora föremål på olika platser.

 • Fastställa kranlast

  Beräkna vikten av kranlaster; jämföra vägningsresultat med lyftkapaciteter för att undvika överbelastning och säkerställa säkerhet.

 • Använda lyftutrustning

  Transportera tunga föremål med hjälp av lyftutrustning, till exempel kranar och gaffeltruckar.

 • Hantera last

  Hantera de mekaniska delarna säkert vid lastning och lossning av last och i förråd. Stuvning och separering av produkter i enlighet med instruktioner.

Source: Sisyphus ODB