Yrke tulltaxerare

Tulltaxerare godkänner eller avslår passage av varor genom tullgränser vid internationell handel och säkrar efterlevnad av varusändningslagstiftningen. De bidrar till kommunikation mellan utövare av import- och exporthandel och statstjänstemän samt ansvarar för beräkning av skatter och säkerställande av betalning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Olagliga ämnen

  Förbjudna ämnen som inte kan transporteras från ett område till ett annat, eller transporteras av en enskild person, samt dessa ämnens egenskaper och hanteringsvillkor.

 • Internationell beskattning av internpris

  De krav och bestämmelser som gäller för internpriser för varor och tjänster mellan juridiska personer, särskilt i internationella sammanhang.

 • Regler för internationell import och export

  Kunskap om de principer som styr import och export av produkter och utrustning, handelsrestriktioner, hälso- och säkerhetsåtgärder, licenser, o.s.v.

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Import- och exportbestämmelser för farliga kemikalier

  Internationella och nationella lagar för export och import av farliga kemikalier.

Färdigheter

 • Sköta säkerhets- och övervakningsutrustning

  Övervaka säkerhets- och övervakningsutrustning för att se vad personer gör inom ett visst område och se till att de är säkra.

 • Hantera import- och exporttillstånd

  Se till att tillstånd och licenser i import- och exportförfaranden utfärdas på ett effektivt sätt.

 • Kontrollera dokumentation för affärstransaktioner

  Övervaka skriftliga dokument som rör affärstransaktioner, såsom faktura, remburs, beställning, leverans, ursprungsintyg.

 • Samordna transportverksamhet för import

  Övervaka transportverksamhet för import samt optimera importprocesser och tjänstestrategier.

 • Beräkna skatt

  Beräkna de skatter som ska betalas av en person eller organisation, eller betalas tillbaka av en statlig institution, i enlighet med särskild lagstiftning.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

Source: Sisyphus ODB