Yrke tunnelborrmaskinist

Tunnelborrmaskinister arbetar med stora tunnelborrmaskiner (s.k. TBM). De reglerar maskinens drift genom att justera vridmomentet för det roterande skärhjulet och skruvtransportören för att maximera tunnelns stabilitet före installation av tunnelringar. De installerar sedan de armerade betongringarna med hjälp av fjärrstyrning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Mekaniska system

  Mekaniska system, inbegripet redskap, motorer, hydrauliska och pneumatiska system. Deras funktioner och sannolika defekter.

 • Kontrollpanel för tunnelborr

  Funktioner för knappar, omkopplare, mätare och övervakare på en kontrollpanel.

Färdigheter

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Transportera byggmaterial

  Föra byggmaterial, verktyg och utrustning till byggarbetsplatsen och förvara dem korrekt med hänsyn till olika aspekter, t.ex. arbetstagarnas säkerhet och skydd mot försämring.

 • Styra tunnelborr

  Styra tunnelborrmaskinen med hjälp av indata från navigationsutrustning. Använda de hydrauliska mekanismerna snabbt och korrekt sätt för att hålla kursen.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Förhindra skador på infrastruktur för allmännyttiga anläggningar

  Konsultera allmännyttiga företag eller planer på lokaliseringen av all infrastruktur för allmännyttiga anläggningar som kan störa ett projekt eller skadas av det. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador.

 • Installera tunnelsegment

  Placera armerade betongtunnelsegment efter att tunnelborrmaskinen har grävt ut ett tillräckligt stort utrymme. Placeringen av segmenten ska följa planerna eller beräkningarna för optimal placering.

 • Använda teodolit

  Använda en optisk eller laserteodolit, precisionsinstrument som används för att mäta vinklar.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Sköta borrmaskin

  Sköta en borrmaskin; övervaka och använda maskinen enligt föreskrifter.

 • Byta inställningar för tunnelborr

  Övervaka processen för att ställa om tunnelborrmaskinen från borrläge till segmentplaceringsläge och omvänt.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

Source: Sisyphus ODB