Yrke tvättrumspersonal

Tvättrumspersonal hämtar sänglinne eller uniformer för rengöring. De säkrar tillgängligheten av sänglinne och sköter lagerhållning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

  • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

    Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

  • Sköta om sänglinne

    Sköta den dagliga förvaltningen av ett linneförråd, bl.a. distribution, underhåll, rotation och lagring.

Source: Sisyphus ODB