Yrke ugnsoperatör

Ugnsoperatörer övervakar driften av en (normalt automatisk) industriugn som hettar upp krossat, tvättat och blandat bituminös stenkol till temperaturer mellan 1000 och 2 000 °C utan närvaro av syre för att erhålla koks. Färdig koks släcks sedan med vatten eller luft och förbereds för transport.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Koksning

  Destruktiv destillation där krossat, tvättat och blandat kol värms upp för att avlägsna orenheter och vatten.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

Färdigheter

 • övervaka kokskylning

  Övervaka den het koks avlägsnas från ugnen och kyls med vatten eller i allt högre grad luft för att möjliggöra transport.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Förhindra skador i en ugn

  Förebygga skador och risker i en ugn eller ett smältverk.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Upprätthålla ugnstemperatur

  Övervaka och reglera pyrometern för att styra ugnstemperaturen.

 • Mata in material i ugn

  Mata in material i ugn med korrekt placering, fastsättning och nivåplacering vid behov.

 • Mäta ugnstemperatur

  Övervaka produkttemperaturen med hjälp av tillgängliga verktyg och mätinstrument och vid behov justera ugnstemperaturen.

 • Avlägsna material ur ugn

  Avlägsna material från ugnen med hjälp av en kran, ett transportband, genom att luta ugnen eller med hjälp av andra metoder.

 • Använda ugn

  Sköta eller använda ugnar, t.ex. gas-, olje-, kol-, ljusbågs- eller induktionsugnar, martinugnar eller syrgaskonvertrar, för att smälta och raffinera metall före gjutning, för att producera angivna typer av stål eller för slutbehandling av andra material, t.ex. koks. Ställa in ugnskontroller för att reglera temperaturer och uppvärmningstid.

 • Använda ugn för värmebehandling

  Använda eller sköta ugnar, t.ex. gas-, olje- eller elektriska ugnar, för att värmebehandla gjutgods för att erhålla rätt mekaniska egenskaper. Justera ugnskontrollera för att värma upp delar under föreskriven tid till rätt temperatur.

Source: Sisyphus ODB