Yrke underhållstekniker, lädervaror

Underhållstekniker (lädervaror) programmerar och finjusterar olika typer av utrustning för tillskärning, sömnad och ytbehandling samt annan specialutrustning inom tillverkning av lädervaror. De sköter förebyggande och korrigerande underhåll av olika typer av utrustning genom regelbunden kontroll av deras arbetsförhållanden och prestanda, analyserar fel, åtgärdar problem, reparerar och byter komponenter samt utför rutinsmörjningar. De ger information om utrustningens användning och energiförbrukning till beslutsfattare inom företaget.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkningsprocesser för läderartiklar

  Processer, tekniker och maskiner som används vid tillverkning av läderartiklar.  

 • Kvalitet på läderartiklar

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste bristerna i läder, snabbtestförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester samt lämplig utrustning för kvalitetskontroll. 

 • Material för läderartiklar

  Diverse material som används vid tillverkning av lädervaror: läder, läderimitationer (syntetiska eller konstgjorda material), textil osv.; särskiljande av olika material utifrån deras egenskaper, fördelar och begränsningar.

 • Komponenter i läderartiklar

  Olika förfaranden och metoder inom bearbetning av lädermaterial och läderartiklar såsom tillverkningsmöjligheter och egenskaper.  

 • Underhåll av maskiner för skotillverkning

  Uppbyggnaden hos och funktionaliteten för olika maskiner för skotillverkning; analys av fel, reparationsprocesser och ersättningar av komponenter/delar, rutinsmörjning samt förebyggande, korrigerande underhåll och kontroll av arbetsförhållanden och prestanda. 

Färdigheter

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

 • Informera om kommersiella och tekniska frågor på främmande språk

  Tala ett eller flera främmande språk för att informera om kommersiella och tekniska frågor med olika leverantörer och kunder.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Underhålla utrustning för montering av skor

  Utarbeta planer för den frekvens, de operationer, de komponenter och det material som ska användas vid underhåll av skodon. Installera, programmera, anpassa och tillhandahålla förebyggande och korrigerande underhåll av olika maskiner och utrustning som används i skotillverkningen. Bedöma de olika utrustningarnas och maskinernas funktionalitet och prestanda, upptäcka fel och rätta problem, utföra reparationer och ersätta komponenter och enheter samt utföra rutinmässig smörjning samt utföra förebyggande och korrigerande underhåll. Registrera all teknisk information som rör underhållet.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

Source: Sisyphus ODB