Yrke underhållstekniker, reningsverk

Underhållstekniker (reningsverk) bistår vattenreningstekniker vid drift och underhåll av vattenreningsutrustning och rening av avloppsvatten i avloppsreningsverk. De utför även reparationer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Tolka vetenskapliga data för att bedöma vattenkvalitet

  Analysera och tolka data såsom biologiska egenskaper för att ta reda på vattnets kvalitet.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Säkerställa underhåll av utrustning

  Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

 • Underhålla vattenreningsutrustning

  Utföra reparationer och rutinunderhåll av utrustning som används för rening och behandling av vatten och avloppsvatten.

 • Underhålla kontrollsystem för avsaltning

  Underhålla ett system för att få vatten av dricksvattenkvalitet från salthaltigt vatten.

 • Ersätta maskiner

  Utvärdera när det är dags att investera i ersättningsmaskiner eller verktygsmaskiner och vidta nödvändiga åtgärder.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Upprätthålla specificerade egenskaper hos vatten

  Reglera ventiler och placera bafflar i tråg för att justera vattnets volym, djup, tömningsfrekvens och temperatur enligt specifikationer.

 • Föra register över underhållsåtgärder

  Föra skriftliga register över alla utförda reparationer och underhållsåtgärder, inbegripet information om delar och material som har använts osv.

 • Lösa utrustningsfel

  Identifiera, rapportera och reparera utrustningsskador och tekniska fel samt kommunicera med fältrepresentanter och tillverkare för att erhålla reparations- eller reservdelar.

 • Rapportera testresultat

  Rapportera testresultat med fokus på rön och rekommendationer, skilja på resultaten efter allvarsnivå. Inkludera relevant information från testplanen och ange testmetodikerna med hjälp av mått, tabeller och visuella metoder för att förtydliga dem vid behov.

Source: Sisyphus ODB