Yrke underhållstekniker, vattenverk

Underhållstekniker (vattenverk) reparerar och utför underhåll på vattenrenings- och vattenförsörjningsutrustning i en vattenanläggning. De säkerställer tillhandahållandet av rent vatten genom att mäta vattenkvaliteten, se till att vattnet filtreras och behandlas på rätt sätt samt upprätthålla distributionssystemen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vattenpolitik

  Grundlig kunskap om politik, strategier, institutioner och bestämmelser som rör vatten.

 • Vattentryck

  Naturlagar, kvaliteter och tillämpningar som avser vätske- eller vattentryck.

Färdigheter

 • Underhålla vattendistributionsutrustning

  Utföra rutinunderhåll, identifiera fel och utföra reparationer på den utrustning som används vid leverans och distribution av rent vatten.

 • Upprätthålla specificerade egenskaper hos vatten

  Reglera ventiler och placera bafflar i tråg för att justera vattnets volym, djup, tömningsfrekvens och temperatur enligt specifikationer.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Sköta pumpsystem

  Använda pumpar och rörsystem, inklusive styrsystem. Utföra rutinmässig pumpning. Använda läns-, ballast- och lastpumpsystem. Vara förtrogen med oljeavskiljare (eller-liknande utrustning).

 • Underhålla vattenlagringsutrustning

  Utföra rutinunderhåll, upptäcka fel och utföra reparationer på utrustning som används för lagring av avloppsvatten före behandling eller distribution.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Underhålla vattenreningsutrustning

  Utföra reparationer och rutinunderhåll av utrustning som används för rening och behandling av vatten och avloppsvatten.

 • Använda kontroller för hydraulisk utrustning

  Korrekt använda styrkomponenter till specialmaskiner genom att vrida på ventiler, handhjul eller reostater för att manövrera och styra flödet av bränsle, vatten och torra eller flytande bindemedel till maskiner.

Source: Sisyphus ODB